Роль Ресурсного центру вчителів іноземної мови у вирішенні питань євроатлантичної інтеграції України /Files/images/тит.jpg

Гуцева С.І., Богдан Л. О.,

методист РМК,, керівник Ресурсного центру

вчителів іноземної мови

Інтеграція України у світову спільноту потребує досконалого володіння іноземними мовами. Без таких знань прилучитися до міжнародного співробітництва неможливо. Тому оволодіння іноземними мовами визначено як один з пріоритетних напрямків реформування освіти, висунутих Державною національною програмою «Освіта. Україна ХХІ століття». Основне призначення іноземної мови як предметної галузі шкільного навчання – сприяти оволодіння учнями вміннями і навичками спілкування відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм мовленнєвої поведінки. Саме середня школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, які у майбутньому випускники зможуть удосконалювати відповідно до власних потреб, як от: участь у різноманітних міжнародних конкурсах, навчання за кордоном, участь у програмах обміну студентами, складання іспиту на отримання міжнародного сертифікату, включення в Інтернет, робота з аутентичними матеріалами. І ми, вчителі, маємо озброїти своїх вихованців важливими компетенція ми для успішної реалізації входження України у європейську спільноту.

З метою модернізації системи іншомовної освіти, ефективного і швидкого вивчення іноземних мов, створення інноваційного мовного середовища, для поповнення дефіциту спілкування іноземними мовами, володіння іншомовною культурою з огляду на соціальне замовлення у 2000 році за сприяння Корпусу Миру США та його волонтера Сари Мартін з одного боку та адміністрації Цюрупинської гімназії з другого у навчальному закладі був створений Ресурсний центр учителів іноземної мови, а у листопаді 2007 року цей центр набув статус районного. Віднині районний Ресурсний центр учителів іноземних мов е науково-методичним осередком у системі освітньої діяльності та діє на громадських засадах з метою розбудови структури діяльності вчителів іноземних мов в аспекті Євроатлантичної інтеграції та розширення зв'язків із загальноосвітніми закладами району та області, науково-методичними установами, ресурсними центрами України, Корпусом Миру США.

Наш центр забезпечує інформаційну підтримку вчителів, учнів, батьків, усіх, кому потрібна допомога у закріпленні та поглибленні знань з іноземних мов, хто бажає ознайомитися з різноманітними джерелами методичної, навчальної, пізнавальної інформації, зануритися у культуру європейських країн. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державним стандартом базової та повної середньої освіти, Концепцією викладання іноземних мов, Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Завдання Ресурсного центру полягають у поширенні методичних ідей та знахідок найкращих педагогів та методистів навчальних закладів району, області, тощо, активізації діалогу центру та Корпусу Миру шляхом упровадження активних форм співпраці, розробці та видавництві навчально-методичних порадників щодо використання інноваційних форм та методів навчання іноземних мов, організації пізнавальної діяльності, забезпеченні вчителів науково-методичними ресурсами, учнів – навчально-пізнавальними, а батьків – консультативно-інформаційними ресурсами.

Наш центр пропонує учителям нормативно-правові документи що містять чинні нормативно-правові акти вищих органів влади, Міністерства освіти та науки України у сфері загальної середньої освіти та мовної освіти, нові навчальні програми з іноземних мов. Ці документи регулюють впровадження державних стандартів освіти, методичне забезпечення, організацію навчально-виховного процесу тощо. В них представлені європейські рівні, на які треба орієнтуватися у вивченні та викладанні іноземних мов. Навчально-методичне забезпечення курсу «Іноземна мова» представлено основною та додатковою навчальною літературою українських авторів. У центрі вчителі англійської мови знайдуть широкий вибір європідручників британських видавництв,в яких пріоритет надається комунікативно спрямованим завданням і вправам, що забезпечують оволодіння мовою як засобом спілкування, а також демонстраційні засоби для супроводу уроків англійської мови.

Довідково-інформаційне забезпечення включає матеріали країнознавчого характеру, газети, журнали, науково-популярні статті,які сприяють розвитку соціокультурної компетенції учнів, тексти для розвитку комунікативної компетенції, словники, довідники.

На базі Ресурсного центру створена бібліотека художньої, науково-популярної та суспільно-політичної літератури. У ній представлені цікаві книги різної складності.

Державна програма відродження освіти передбачає необхідність створення і впровадження нових прогресивних навчальних технологій. Тому у центрі створений банк інноваційних форм і методів навчання, що допоможуть учителям перейти від традиційних пасивних занять до нестандартних інтерактивних форм та методів навчання. У центрі представлена колекція аудіо- та відеоматеріалів, застосування яких сприяє активізації навчальної та пізнавальної діяльності на уроці. З метою підвищення якості загальної освіти та створення передумов для входження України в європейський освітній простір впроваджується зовнішнє незалежне тестування. У ресурсному центрі представлені зразки тестових завдань, які передбачають перевірку знань конкретних елементів мови: аудіювання, читання, писемне та усне мовлення. А також зібрані матеріали для підготовки школярів до Всеукраїнської олімпіади з іноземних мов (англійська та німецька мови ), які допоможуть учителям у роботі з обдарованою молоддю. Вивчення досвіду кращих учителів, які привносять свої наробки, методики, - важлива умова професійного росту вчителя. Ресурсний центр допоможе ознайомитись з формами і методами викладання іноземних мов учителями українських та зарубіжних шкіл. Вивчаючи передовий педагогічний досвід колег, наші вчителі відкривають для себе нові факти у галузі мовної освіти щодо впровадження європейських прогресивних технологій тим самим удосконалюють свій фаховий рівень. У центрі представлені розробки найцікавіших уроків, сценарії виховних заходів, методичні порадники, тощо.

Для підвищення інтересу дітей до навчання, розвитку їх пізнавальної активності у центрі представлені аутентичні матеріали, довідники, книги іншомовних авторів, аудіокасети, відеофільми.

Учні здобувають додаткові знання з іноземної мови, підвищують свій інтелектуальний рівень, розширюють кругозір. Зразки проектних робіт, тестових завдань, найкращих творів та есе, мультимедійні науково-дослідницькі роботи та проекти пропонуються для їх творчого самовдосконалення, залучення їх до науково-дослідницької діяльності.

Іншомовні інформаційні джерела надають можливість учням зануритись у світ іншомовного середовища, допомагають їм у виконанні творчих завдань, проектних робіт. Крім того, систематичне читання літератури помітно розвиває словниковий запас учнів. Формування комунікативної компетенції – головна мета навчання іноземній мові. Розвиток комунікативної компетенції залежить від соціокультурних знань, умінь і навичок. Центр пропонує школярам країнознавчі матеріали, які допоможуть засвоїти культурні та духовні цінності свого та інших народів.

У Ресурсному центрі знайдуть допомогу і підтримку батьки учнів. Окрім вище зазначених матеріалів батьки отримують консультації вчителів, як допомогти дітям вивчити іноземну мову в домашніх умовах. Їм пропонуються психолого-педагогічні статті, які розкривають психологічні особливості дітей під час навчання іноземній мові.

На базі районного Ресурсного центру вчителів іноземної мови регулярно проходять науково-практичні конференції, районні методичні об'єднання, семінари з іноземних мов, прес-конференції. У засіданнях приймають участь учителі іноземних мов Цюрупинського району, учні 10 – 11 класів, методисти районного відділу освіти, методисти і курсанти Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, волонтери Корпусу Миру.

11 січня 2008 року проходила перша районна науково-практична конференція «Роль учителів іноземних мов Цюрупинщини на шляху до Євроатлантичної інтеграції України». На пленарному засіданні Вострікова В. В., завідуючий кабінетом іноземних мов ПРІПОПК, з доповіддю про загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, які передбачають навчання спілкуванню, розумінню та практичному використанню іноземної мови.

Юніс Бонапарт, волонтер Корпусу Миру, вела мову про роль учителя в освітньому просторі навчання іноземної мови.

Гуцева С. І., методист РМК відділу освіти розповідала про роль учителів іноземних мов Цюрупинського району на шляху до Євроатлантичної інтеграції України.

Вовченко Т. Б., керівник РМО, учитель англійської мови Цюрупинської гімназії, ознайомила присутніх зі змістом роботи районного Ресурсного центру та його вплив на вирішення питань Євроатлантичної інтеграції.

Учень 10 класу Брилівської ЗОШ Грабовський Андрій приготував доповідь «Учні спілкуються зі світом».

Після пленарного засідання працювало 4 секції. Вчителі німецької мови обговорювали Європейський вимір освіти. Вчителі англійської мови розділись на дві групи і обговорювали такі питання як спілкування професіоналів та перспективи інтернаціонального прогресу, а також особистісний підхід до формування іншомовної культури фахівця в умовах інформатизації соціуму. Учні 10 – 11 класів готували проект «Спілкуємось зі світом».

У роботі секцій приймали участь учитель англійської мови Цюрупинської гімназії, студентка Кембріджського університету Фім’яр О. Г., завідуючий кабінетом ПРІПОПК Вострікова В. В., методист кабінету іноземних мов ПРІПОПК Несін Ю. М волонтери Корпусу Миру Ешлі Хадевей та Юніс Бонапарт. Районний Ресурсний центр підготував виставку науково-методичних, навально-пізнавальних матеріалів та новинок науково-методичної літератури з іноземних мов.

На підсумковому пленарному засіданні присутні затвердили рекомендації конференції і прийняли ухвалу, одним із пунктів якої є налагодження діяльності європейських клубів та клубів інтернаціональної дружби, зокрема, з молодіжними організаціями та клубами країн, мови яких вивчаємо. Так, у Цюрупинський гімназії розпочав роботу Євроклуб «Діти Європи – велика родина».

Ніхто не зупинить історії хід –

Будує свій дім Україна.

Стверджує нині Захід і Схід

Діти Європи – велика родина.

Основними ініціативами створення клубу можна також вважати листування і підтримка стосунків із зарубіжними ровесниками, представником Корпусу Миру Сарою Мартін, учителем гімназії Оленою Герасимівною Фім'яр, яка знаходиться на навчанні у Великобританії, бажання учнів об'єднатися за спільними інтересами, створення умов для власної ініціативи, розвитку організаційних здібностей, навичок співпраці, культури дискусії, розширення знань щодо культурної спадщини європейських та інших країн, вивчення іноземної мови через соціокультурний компонент, дасть змогу виховати активну особистість, підготовку до участі у діалозі культур. Наш Євроклуб об'єднав усіх, хто має досвід спілкування із зарубіжними партнерами, бажає більше знати про життя за кордоном, цікавиться культурою іншомовних країн, прагне довести, що Україна і її народ варті поваги, мають свої цінності та унікальну самобутність. Членами клубу створена карта спілкування учнів Цюрупинської гімназії, на якій позначені такі країни, як США, Велика Британія, Германія, Польща, Болгарія, Росія і Бєларусь.

24 січня 2009 року проходила чергова науково-практична конференція «Розвиток міжкультурної свідомості та формування соціокультурної компетенції учня як ресурс удосконалення творчої особистості дитини». Учасники науково-практичної конференції відзначили, що за рік діяльності районної Ресурсного центру значно активізовано роботу опорних шкіл, здобутий досвід створення та соціальної дії шкільних Євроклубів, що сприяло осмисленню учасниками навчально-виховного процесу ідей евроінтеграції в освітній галузі. На пленарному засіданні розглядалися питання щодо розвитку міжкультурної свідомості та формування соціокультурної компетенції учня на уроках та позаурочній діяльності.

Одним із завдань мовної освіти є популяризація німецької мови як іноземної, тому учасниками конференції були зазначені нові можливості, які надають знання німецької мови. Учителі виступили з пропозицією активізувати впровадження в школах району обов’язкового вивчення німецької мови як другої іноземної мови в класах з поглибленим вивченням іноземної філології, при поділі учнів на групи, починаючи з початкових класів, мови факультативу, спецкурсу, індивідуального навчання.

У зв’язку з впровадженням у 2009 році зовнішнього незалежного тестування з іноземної мови були вивчені методичні рекомендації щодо проведення ЗНО-2009. учителі ознайомились з технічними характеристиками тестів. Далі проводилися секційні заняття. Секція молодих спеціалістів працювала над питанням мотивації учнів до самореалізації в громадському житті. Секція учнів 9 -11 класів створювала проекти « Професії та суспільство». Секція вчителів німецької мови обговорювали питання формування комунікативної компетенції на уроках німецької мови, а секція вчителів англійської мови вирішували питання підготовки учнів до ЗНО – 2009. На підсумковому пленарному засіданні секції звітували про свою роботу, учні презентували свої проектні роботи. Закінчилася науково-практична конференція прийняттям рекомендацій.

Реалізуючи ухвалу січневої конференції, з метою популяризації німецької мови у Цюрупинській гімназії була організована група учнів для подорожі в центральну Німеччину (землі Тюрінгії) за програмою обміну, яку адмініструють Міжнародний благодійний фонд та громадська організація «Оберіг». Під час перебування на оздоровленні діти відвідали музеї, парки, замки, басейни, аквапарки, приймали участь у культурних та спортивних заходах, зустрічались з членами благодійних товариств, побували в школах Німеччини.

Ми намагаємося створити умови для спілкування наших учнів з представниками різних країн, культур, віросповідань та стилів життя. Сучасна молода людина повинна не лише володіти певною інформацією, але й навичками толерантного ставлення до людей з відмінними поглядами на життя. Ми дуже хочемо, щоб наші діти, будучи громадянами України, були справжніми європейцями.

Кiлькiсть переглядiв: 473

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.