22 жовтня 2014 року на базі Цюрупинської гімназії відбулося засідання навчально-методичної ради №2, на якому були розглянуті питання:

1. Про організацію курсової підготовки педагогів у ЗНЗ та ДНЗ у 2014/15 н.р.

2.Про запровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти в 6-х класах: проблеми та шляхи їх вирішення.

3.Про організацію експериментальної роботи в ЗНЗ, які працюють за програми "Крок за кроком" і "Росток".

4.Особистісно орієнтована модель фізичного виховання як засіб гармонійнго розвитку та зміцнення здоров'я дитини.

5. Про затвердження програми цільового проекту "Формування духовно-моральних цінностей особистості дошкільника і молодшого школяра в контексті інтегрованого освітнього простору".

6.Про видавничу продукцію

РІШЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

22.10.2014 № 2/1

Заслухавши доповідь методистів Цюрупинського районного методичного кабінету Гуцевої С.І. та Спільної І.С. з питання «Про організацію та проведення курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників навчальних закладів Цюрупинського району у 2013-2014 н.р.», навчально - методична рада

ВИРІШИЛА:

1.Керівникам дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів:

1.1. Формувати якісне замовлення на потребу курсової перепідготовки за посадами та путівок для проживання та лікування у санаторії-профілакторії педагогів згідно перспективного плану

До 25.06.2015р

1.2 Забезпечити своєчасну і якісну атестацію педагогічних працівників, своєчасне направлення на курси та подачу документів на отримання путівок для проживання та лікування у санаторії-профілакторії педагогів згідно графіку

Постійно

1.3. Здійснювати контроль за тим, щоб атестації кожного педагогічного працівника передувало за рік проходження курсової перепідготовки один раз на 5 років

Постійно

1.4. Забезпечити наявність усіх необхідних медичних документів для поселення та оздоровлення в профілакторії ВКНЗ «ХАНО»

Постійно

1.5. З метою підвищення якісного складу педагогічних працівників району спонукати та створювати умови для якісного та своєчасного проходження курсів підвищення кваліфікації та здобуття педагогами повної вищої педагогічної освіти

Постійно

2. Цюрупинському РМК (завідувач Павлова О.В.):

2.1. Надавати методичну допомогу новопризначеним керівникам закладів в організації результативної курсової перепідготовки педагогів

Постійно

2.2. Здійснювати кількісний та якісний аналіз проходження курсової перепідготовки педагогами району за календарний рік

Грудень 2014 року

3.Контроль за виконанням рішення з даного питання покласти на завідувача ЦРМК Павлову О.В.

РІШЕННЯ

22.10.2014 р. № 2/2

Заслухавши та обговоривши доповідь методистів ЦРМК Охременко І.А., Малини В.Г, Бойко Л.І. з питання «Впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти в 6 класах : проблеми та шляхи Їх вирішення» навчально-методична радаВИРІШИЛА:

1. Керівникам навчальних закладів:

1.1. Розробити орієнтовний перспективний план заходів переходу основної та старшої школи на роботу за новим Державним стандартом.

До 01.01.2015 р.

1.2. Забезпечитисвоєчасне та повне виконання заходів щодо впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

Постійно

1.3. Інформувати вчителів про нові нормативні, інструктивно-методичні документи щодо упровадження Державного стандарту.

Постійно

1.4. Сформувати пакет методик, що дозволяють відстежувати рівень знань, умінь, навичок учнів за новими Державними стандартами.

До 01.02. 2015 р.

1.5. Організувати моніторинг навчально-виховного процесу, зокрема, щодо ефективності впровадження Державного стандарту базової освіти.

Протягом року

1.6. Координувати роботу шкільних методичних об'єднань учителів щодо питань упровадження Державного стандарту.

Постійно

1.7. Інформувати через засоби масової інформації, веб-сайти навчальних закладів про шляхи впровадження Державного стандарту.

Постійно

1.8. Спланувати систему відкритих уроків та графіків взаємовідвідування для вчителів з метою обміну досвідом впровадження нового Державного стандарту.

До 01.12. 2014 р.

1.9. Забезпечити удосконалення матеріально-технічної, навчально-методичної, дидактичної бази навчальних та поповнення відеотеки програмно-педагогічними засобами навчання відповідно до вимог нового Державного стандарту

Протягом року

2. Учителям навчальних закладів:

2.1. Запровадити в навчально-виховний процес компетентнісно -орієнтовані технології навчання, урізноманітнювати методи і прийоми розвитку самостійної пізнавальної діяльності учнів, формування їх інтелектуальних та практичних умінь.

Протягом року

2.2. Розробити зразки планів-конспектів уроків за новими програмами відповідно до вимог нового Державного стандарту.

До 01.05. 2015 р.

2.3. Забезпечити практичну спрямованість уроків, роботу з формування функціональності знань, умінь і навичок учнів та їх застосування у життєвих ситуаціях.

Постійно

2.4. Використовувати здоров’язбережувальні технології в навчально-виховному процесі.

Постійно

2.5. Враховувати психолого-педагогічні та вікові особливості школярів в організації навчальної діяльності.

Постійно

3. Цюрупинському районному методичному кабінету:

3.1. Забезпечити методичний супровід впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

Постійно

3.2. Організувати процес підготовки педагогів до реалізації Державного стандарту освіти, зокрема, варіативних навчальних програм, упровадження нових технологій та методик навчання.

Постійно

3.3. Сприяти участі педагогів шкіл у створенні навчально-методичних комплексів забезпечення реалізації змісту нового Державного стандарту.

Постійно

3.4. Узагальнити і рекомендувати до вивчення перспективний педагогічний досвід з проблем впровадження нового Державного стандарту.

До 01.05. 2015 р.

4. Контроль за виконанням рішення з даного питання покласти на завідувача ЦРМК Павлову О.В..

РІШЕННЯ

22.10.2014 № 2/3

Заслухавши та обговоривши довідку методиста ЦРМК Левицької І.В. “Про організацію експериментальної роботи в Цюрупинській СШ І-ІІІ ст. № 4 і Козачелагерській ЗОШ І-ІІІ ст.”, навчально-методична рада ВИРІШИЛА:

1. Керівникам експериментальних навчальних закладів району продовжити реалізацію дослідно-експериментальної роботи відповідно до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженогонаказом МОН України від 20.02.2002 р. № 114 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 23.11.2009 р. № 1054, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.12.2009 р. за № 1217/17233

Постійно

2.Адміністраціям Цюрупинської СШ І-ІІІ ст. № 4 (Іващенко Т.М., Висоцька Т.А.), Козачелагерської ЗОШ І-ІІІ ст. (Дудченко М.І., Крехелєва О.В.) відповідно до п.3.3 Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженогонаказом МОН України від 20.02.2002 р. № 114 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 23.11.2009 р. №1054, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.12.2009 за № 1217/17233:

2.1.Видавати окремі накази про продовження та підсумки етапу експерименту;

щорічно

2.2. До звітів про результати дослідно-експериментальної роботи включати опис виконання завдань кожного етапу, проводити комплексний моніторинг експерименту.

постійно

2.3.Питання роботи навчального закладу в умовах експерименту виносити на розгляд рад навчального закладу;

постійно

3.Адміністрації Цюрупинської СШ І-ІІІ ст. № 4 (Іващенко Т.М., Висоцька Т.А.) сприяти висвітленню результатів роботи вчителя початкових класів Кліміної Т.М. на методичних заходах району та у фахових виданнях.

протягом 2014/15 н. р.

4.З метою впровадження напрацювань, отриманих в ході експерименту у практику роботи, адміністрації Козачелагерської ЗОШ І-ІІІст. (Дудченко М.І., Крехелєва О.В.):

4.1.Розробити цільовий проект щодо впровадження програми «Крок за

кроком» у навчально-виховний процес початкової школи;

до 01 січня 2015 року

4.2.Встановити контроль за роботою творчої групи (голова- Микитюк В.В.) з питання розробки методичних рекомендацій з досвіду роботи вчителів експериментальних класів та затвердження їх на навчально-методичній раді

до 01 травня 2015 року.

5.Цюрупинському районному методичному кабінету (завідувач Павлова О.В.):

5.1.Забезпечувати організаційний, науково-методичний, психолого-

педагогічний супровід дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів;

постійно

5.2.Продовжити роботу зі створення картотеки експериментальної роботи у

навчальних закладах району

До 01 січня 2015 року

6. Контроль за виконанням рішення з даного питання покласти на завідувача ЦРМК Павлову О.В.

РІШЕННЯ

22.10.2014 № 2/4

Заслухавши та обговоривши доповідь методиста ЦРМК Спільної І.С. з питання “Особистісно-орієнтована модель фізичного виховання як засіб гармонійного розвитку та зміцнення здоров’я дитини”, навчально - методична радаВИРІШИЛА:

1.Завідувачу Цюрупинського ДНЗ №2 Баутіну Ю.М., директору Цюрупинської СШ І-ІІІ ст. №4 Іващенко Т.М.:

1.1. Продовжити ІІІ (формувальний) етап експериментальної роботи “Особистісно-орієнтована модель фізичного виховання як засобу гармонійного розвитку та зміцнення здоров’я дитини”.

Упродовж року

1.2.Впроваджувати в умовах дошкільного навчального закладу особистісно-орієнтовану модель фізичного виховання як засіб гармонійного розвитку та зміцнення здоров’я дошкільника.

Постійно

1.3.Поповнювати навчально-дидактичну базу фізкультурно-оздоровчого напрямку дидактичними матеріалами, інноваційними методиками, які направлені на гармонійний розвиток та зміцнення здоров’я дошкільників, здійснюючи диференційований та індивідуальний підхід з урахуванням вікових та фізіологічних особливостей дітей.

Постійно

1.4.Поповнювати матеріально -технічну бази спортивним обладнанням,

Постійно

1.5.Клопотати перед Цюрупинською міською радою щодо введення посади психолога в Цюрупинському ДНЗ № 2.

До 15 листопада 2014р

2.Методисту ЦРМК Альохіній С.В.:

2.1 Продовжити співпрацю педагогів Цюрупинського ДНЗ № 2 та Цюрупинської СШ № 4 з питання гармонійного розвитку та зміцнення здоров’я дітей.

Упродовж року

2.2. Підготувати методичні збірки з питання “Особистісно-орієнтована модель фізичного виховання як засіб гармонійного розвитку та зміцнення здоров’я дитини” з практики роботи фізінструкторів Цюрупинського ДНЗ № 2 для затвердження на районній навчально-методичній раді.

До 01 травня 2015 р.

3.Контроль за виконанням рішення з даного питання покласти на завідувача ЦРМК Павлову О.В.

РІШЕННЯ

22.10.2014 № 2/5

З метою створення умов для оновлення змісту освіти району, впровадження в практику загальноосвітніх навчальних закладів та дошкільних навчальних закладів нових освітніх технологій, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, розвитку професійної компетентності педагогічних працівників, відповідно до Програми розвитку системи освіти Цюрупинського району на 2013-2018 роки, на виконання плану роботи ЦРМК на 2014/15 навчальний рік, навчально-методична рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити програму цільового проекту “Формування духовно-моральних цінностей особистості дошкільника і молодшого школяра в контексті інтегрованого освітнього простору”.

2. Завідувачу Раденського ДНЗ Білецькій Л.Д., директору Раденської ЗОШ І-ІІІ ст. Шейко К.М. забезпечити реалізацію цільового проекту.

Протягом 2014-2017 рр.

3. Цюрупинському районному методичному кабінету (завідувач Павлова О.В.) забезпечувати організаційний, науково-методичний, психолого-педагогічний супровід виконання завдань проекту.

Протягом 2014-2017 рр.

4. Контроль за виконанням рішення з даного питання покласти на завідувача ЦРМК Павлову О.В..

РІШЕННЯ

22.10.2014 № 2/6

Заслухавши виступ методиста ЦРМК Спільної І.С. з питання “Про видавничу продукцію”, навчально - методична рада ВИРІШИЛА:

1.Схвалити та рекомендувати до використання в роботі педагогам дошкільних навчальних закладів Цюрупинського району методичний посібник “Математична скарбничка для дошкільнят” Канівець Т.В., вихователя-методиста Цюрупинського ДНЗ № 6.

2. Клопотати перед вченою радою КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти” про розгляд та затвердження методичного посібника “Математична скарбничка для дошкільнят” Канівець Т.В., вихователя-методиста Цюрупинського ДНЗ № 6.

3.Контроль за виконанням рішення з даного питання покласти на завідувача ЦРМК Павлову О.В..

Кiлькiсть переглядiв: 191

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.