03 лютого 2016 року відбулося засідання навчально-методичної ради КУ "Цюрупинський районний методичний кабінет", на розгляд якого були винесені такі питання:

1.Про стан викладання української мови у ЗНЗ району. /Доповідає - Бойко Л.І., методист ЦРМК/

2. Про організацію навчально-виховного процесу з формування ключових компетентностей учнів в умовах упровадження нового Державного стандарту почтакової загальної освіти. / Доповідає - Левицька І.В., методист ЦРМК/

3. Про стан збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров'я дітей раннього віку в ДНЗ району . / Доповідає - Альохіна С.В., методист ЦРМК/

4. Про затвердження Положення щодо виявлення, вивчення, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду. /Доповідає - Павлова О.В., завідувач ЦРМК/

5. Про видавничу продукцію. / Доповідає - Спільна І.С., методист ЦРМК/

РІШЕННЯ

Від 03.02.2016 р. № 3/1


Заслухавши та обговоривши питання про стан викладання української мови та літератури у навчальних закладах Цюрупинського району, навчально-методична рада

ВИРІШИЛА:

1.Інформаційну довідку методиста Бойко Л.І. взяти до відома.

2.КУ “Цюрупинський районний методичний кабінет” Цюрупинської районної ради (завідувач Павлова О.В.):

2.1.здійснювати моніторинг зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури

щорічно

2.2.забезпечувати методичний супровід викладання української мови та літератури за новим Державним стандартом повної загальної середньої освіти та новими програмами;

постійно

2.2.продовжити роботу над оновленням змісту та форм методичної роботи з вчителями щодо викладання української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах на засадах діяльнісного та компетентісного підходів;

постійно

3.Директорам загальноосвітніх навчальних закладів району:

3.1. обговорити довідку про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з української мови та літератури на нарадах при директорові, педагогічних радах,засіданнях шкільних методичних об’єднань;

до 01.04.2016 р.

3.2.посилити контроль за станом викладання української мови та літератури, роботою шкільних методичних об’єднань;

II семестр 2015-16 н.р.

3.3.при здійсненні внутрішкільного контролю звертати увагу на реалізацію педагогами діяльнісного та компетентісного підходів до викладання предмету, реалізації змістових ліній (відповідно до Державного стандарту);

постійно

3.4.Результативність роботи вчителів (досягнення учнів на олімпіадах, творчих конкурсах, МАН) враховувати під час атестації.

постійно

4.Учителям української мови та літератури:

4.1.Посилити роботу з обдарованими дітьми з української мови та літератури, сприяти їх залученню до участі в МАН, проектній діяльності, предметній олімпіаді, Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка, конкурсах учнівської творчості;

2016-17 н.р.

4.2.забезпечувати використання на уроках сучасних інноваційних та інформаційних технологій навчання;

постійно

4.3.забезпечувати формування в учнів навичок виконання тестових завдань різної форми та ступеня складності, проводити системну роботу щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови.

постійно

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на завідувача КУ “Цюрупинський районний методичний кабінет” Павлову О.В..

РІШЕННЯ

Від 03.02.2016 р. № 3/2

Заслухавши та обговоривши питання організації навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах Цюрупинського району щодо формування ключових компетентностей в умовах впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, навчально-методична рада

ВИРІШИЛА:

1.Аналітичну довідку методиста комунальної установи “Цюрупинський районний методичний кабінет” Левицької І.В. взяти до відома.

2.Комунальній установі “Цюрупинський районний методичний кабінет” Цюрупинської районної ради (завідувач Павлова О.В.):

2.1.забезпечити інформаційний, консалтинговий і методичний супровід підготовкипедагогів до реалізації вимог Державного стандарту початкової загальної освіти, до технологізації методів викладання з урахуванням особистісно зорієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів, забезпечення наступності між початковою та основною школами;

постійно

2.2.продовжити роботу над оновленням змісту та форм методичної роботи з вчителями початкових класів по вивченню нормативної бази щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти.

постійно

3.Директорам загальноосвітніх навчальних закладів району:

3.1проаналізувати результати впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальному закладі, визначити проблеми й організувати відповідну роботу з метою підвищення ефективності навчального процесу, вжити необхідних заходів щодо усунення недоліків, зазначених в інформаційній довідці;

до 01.03.2016 р.

3.2.здійснювати систематичний внутрішкільний контроль за формуванням ключових компетентностей на уроках і виховних заходах у початковій школі;

постійно

3.3.проаналізувати ефективність упровадження годин варіативної складової робочого навчального плану школи з позицій формування ключових компетентностей в учнів 1-4-х класів;

до 01.03.2016 р.

3.4.активізувати діяльність учителів школи І ступеня щодо впровадження і використання сучасних засобів навчання, систематично працювати над оновленням обладнання кабінетів початкових класів;

упродовж 2015/2016 н.р.

3.5 з метою реалізації принципу наступності у роботі початкової і основної шкіл організувати ознайомлення батьків учнів 4-х класів з особливостями Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, взаємовідвідування уроків учителів початкової і основної школи;

упродовж ІІ семестру 2015-2016н. р.

3.6.забезпечити участь педагогів у різних формах підвищення кваліфікації з питань упровадження Державного стандарту (зокрема, вебінарів), включити до планів роботи шкільних методичних об’єднань учителів початкових класів питання щодо реалізації компетентнісного та особистісно зорієнтованого підходів під час навчально-виховного процесу;

постійно

3.6.встановити контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог при складанні розкладу уроків у 1-4-х класах.

упродовж 2015/2016 н.р.

4.Учителям початкових класів ЗНЗ :

4.1 з метою формування ключових компетентностей школярів систематично працювати над вивченням і впровадженням у практику роботи вимог нормативних документів реформування освітньої галузі, уроки будувати на засадах компетентнісно-діяльнісного і особистіно орієнтованого підходів;

постійно

4.2. під час навчально-виховного процесу впроваджувати ефективні інноваційні методики, спрямовані на реалізацію Державного стандарту початкової загальної освіти;

постійно

4.3 при поурочному плануванні ставити за мету формування в учнів предметних і ключових компетентностей, передбачати очікувані освітні результати.

постійно

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на завідувача КУ “Цюрупинський районний методичний кабінет” Павлову О.В..

РІШЕННЯ

Від 03.02.2016 р. № 3/3

Заслухавши та обговоривши питання про стан збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей раннього віку в дошкільних навчальних закладах Цюрупинського району, навчально-методична рада

ВИРІШИЛА:

1.Інформаційну довідку методиста комунальної установи “Цюрупинський районний методичний кабінет” Альохіної С.В. взяти до відома.

2.Комунальній установі “Цюрупинський районний методичний кабінет” Цюрупинської районної ради (завідувач Павлова О.В.):

2.1. розробити проект для дошкільних навчальних закладів “Здорова дитина в садку і родині” з метою створення в родинах здоров’язбережувального середовища;

до 01.04.2016 р.

2.2. подати зазначений проект на затвердження навчально-методичною радою;

До 10.05.2016р.

2.3. здійснювати моніторинг стану фізичного здоров’я дітей дошкільного віку

щорічно,вересень-травень

3.Завідувачам дошкільних навчальних закладів:

3.1. забезпечувати високий рівень навчально-виховного процесу відповідно до вимог оновленого Базового Компоненту дошкільної освіти та особистісного зростання малят в ранньому віці, їх безболісну адаптацію до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище;

постійно

3.2. провести моніторинг причин невідвідування дітьми дошкільних навчальних закладів, розглянути дане питання на педагогічних радах та батьківських зборах.

упродовж 2016 року

4.Вихователям , інструкторам з фізичної культури ДНЗ:

4.1.урізноманітнювати заходи щодо профілактики захворювань дітей раннього віку, проводити обстеження стану здоров’я дітей раннього віку.

щорічно,вересень-травень

4.2. У групах раннього віку поповнити осередки фізкультурно-оздоровчої роботи.

4.3.Використовувати предметно-ігрове середовище для розгор-тання та активізації дитячої рухової діяльності.

постійно

4.4. Приділяти особливу увагу дітям раннього віку, які мають порушення у фізичному, психічному та духовному розвитку, вчасно проводити корекційну роботу з ними

упродовж 2015-2016 н.р.

4.5.Проводити просвітницьку роботу з батьками щодо збереження і зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я дітей раннього віку.

Постійно

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на завідувача КУ “Цюрупинський районний методичний кабінет” Павлову О.В..

РІШЕННЯ

Від 03.02.2016 р. № 3/4

Заслухавши та обговоривши виступ завідувача комунальної установи “Цюрупинський районний методичний кабінет” Павлової О.В. щодо затвердження Положення про виявлення, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду, навчально-методична рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Положення про виявлення, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду (далі- Положення), що додається.

2.Комунальній установі “Цюрупинський районний методичний кабінет” Цюрупинської районної ради (завідувач Павлова О.В.):

2.1.Забезпечити методичний супровід виявлення, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду відповідно до Положення та чинного законодавства.

2.2.Надати методичні рекомендації заступникам директорів з навчально-виховної роботи ЗНЗ Цюрупинського району щодо виявлення, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду.

До 01.05.2016 р.

3.Директорам загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, завідувачам ДНЗ:

3.1.у процесі виявлення, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду керуватися вимогами Положення;

3.2.надавати інформацію про виявлений перспективни педагогічний досвід, який заслуговує на вивчення, до комунальної установи “Цюрупинський районний методичний кабінет”

щорічно до 01.06

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на завідувача КУ “Цюрупинський районний методичний кабінет” Павлову О.В..

РІШЕННЯ

Від 03.02.2016 р. № 3/5

Заслухавши інформацію методиста комунальної установи “Цюрупинський районний методичний кабінет” Спільної І.С., навчально-методична рада

ВИРІШИЛА:

1.Схвалити та рекомендувати до використання в роботі учителям трудового навчання загальноосвітніх навчальних закладів Цюрупинського району методичний посібник “Реалізація проектно-технологічної діяльності на уроках трудового навчання в основній школі” (учитель Гуртова А.Є., Щасливська ЗОШ I-III ст.).

2.Електронні варіанти методичних посібників, вказаних у п.1, розмістити на сайті ЦРМК.

До 01.03.2016 р.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на завідувача КУ “Цюрупинський районний методичний кабінет” Павлову О.В..

Голова навчально-методичної ради О.В.Павлова

Секретар навчально-методичної ради Н.О.Басюк

Кiлькiсть переглядiв: 303

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.