Тематика засідання №2

районного методичного об’єднання учителів початкових класів

Тема: «Формування соціально вагомих мотивів навчання молодшого школяра»

1. Формування соціально вагомих мотивів навчання молодшого школяра.

Петрелі Н.А., учитель Ювілейнівської ЗОШ І-ІІІ ст.

2. Організаційно-методичні аспекти викладання предметів у 1, 2, 3 класах за новими програмами (інваріантна та варіативна) в контексті Державного стандарту початкової загальної освіти.

Білоусова Т.М., учитель Цюрупинської СШ І-ІІІ ст. № 4

Сафіна Н.П., учитель Цюрупинської СШ І-ІІІ ст. № 4

Толстюк В. М., учитель Абрикосівської ЗОШ І-ІІІ ст.

3. Зміст програми, методика та особливості викладання курсу «Інформатика» у початкових класах.

Куліда Світлана Іванівна, учитель Брилівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Левицька І.В., методист ЦРМК

4. Усний рахунок як засіб підвищення інтересу до уроку математики.

Дубровіна К.П., учитель Цюрупинської СШ І-ІІІ ст. № 4

5. Формування мовленнєвої діяльності молодших школярів

Рощина Н. О., учитель Абрикосівської ЗОШ І-ІІІ ст.

6. Формування у молодших школярів уміння розв'язувати текстові задачі.

Мазлова І. О., учитель Цюрупинської СШ І-ІІІ ст. № 4

Доповіді - у вкладенні

РЕКОМЕНДАЦІЇ ІНТЕРНЕТ-ЗАСІДАННЯ РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

від 20 лютого 2015 року № 2

Ознайомившись із матеріалами Інтернет-засідання,районне МО учителів початкових класів р е к о м е н д у є

По 1 питанню:

1. З метою успішного формування предметних і ключових

компетентностей молодших школярів учителям початкових класів постійно добирати ефективні засоби, методи, прийоми навчання і форми організації навчальної діяльності.

2. Педагогам упроваджувати у практику роботи компетентнісний

підхід, основна вимога якого - використання сучасних навчальних засобів, які виконують не тільки інформаційну, а й мотиваційну та розвивальну функції.

3. З метою формування ключових компетентностей в учнів постійно

використовувати інтерактивні технології.

По 2 питанню:

1. З метою успішної реалізації вимог Державного стандарту учителям початкових класів протягом 2014/15 н.р. проводити уроки із позиції компетентнісного підходу, найважливішою ознакою якого є здатність учня до самонавчання протягом життя.

2. На уроках «Літературного читання» відповідно до нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти проводити роботу з літературним твором як зразком мистецтва слова.

3. На уроках математики вважати головним завданням - формування у школярів ключових математичних компетентностей (обчислювальних, інформаційно-графічних, просторово-орієнтаційних, алгебраїчних, геометричних, логічних), результатом засвоєння яких є математична компетентність учнів.

4. При вивченні природознавства у 3 класі керуватися методичними рекомендаціями МОН України «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі» ( додаток 2 до листа Міністерства освіти України від 01.07.2014р. №1/9-343).

По 3 питанню:

1. Впроваджувати у практику роботи методичні рекомендації «Зміст програми, методика та особливості викладання курсу «Інформатика» у початкових класах».

2. Учителям початкових класів, учителям інформатики до 01 березнЯ 2015 року знайомитися зі змістом методичного кейсу «Інформатика».

По 4 питанню:

1. Для формування швидкості усних навичок обчислень протягом на кожному уроці математики виділяти 6-12 хвилин для проведення усних вправ відповідно теми уроку.

2. З метою формування навичок усних обчислень пропонувати учням на уроці виконувати такі вправи:

- знаходження значень математичних виразів,

- порівняння математичних виразів.

- розв’язування рівнянь,

- розв’язування задач,

- віршовані завдання,

- прості і складені задачі,

- обчислення за графічними схемами,

- порівняння математичних виразів,

- складання рівнянь учнями до задачі.

По 5 питанню:

1. З метою формування мовленнєвої діяльності молодших школярів на

уроках української мови словникову роботу проводити за такими напрямами:

· збагачення словника,

· уточнення словника, тобто поглиблення розуміння уже відомих слів, з’ясування відтінків у значенні між синонімами, добір антонімів, аналіз багатозначності;

· активізація словника, тобто використання якомога більшої кількості слів у мовленні кожного учня, введення слів у речення, засвоєння сполучуваності слів з іншими словами, доцільність їх використання в конкретному тексті;

2. Формувати в учнів уміння діалогічного висловлювання.

3. Вводити у навчальний процес систему комплексних вправ, яка забезпечує׃

-постійну взаємодію слова й унаочення, слова та дії, завдяки чому долається не диференційованість сприймання дітей, активізується уява, успішно проходить процес абстрагування від лексичного значення конкретних слів і виділення в них загального, граматичного;

-дає можливість педагогові глибше індивідуалізувати навчання, спираючись на природні здібності, нахили дітей, особливості сприймання, уяви, пам’яті.

По 6 питанню:

Використовувати на практиці методичні рекомендації щодо роботи над текстовими задачами.

Голова РМО Н.М.Авраменко

Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 290

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.