Усі матеріали семінару за посиланням http://depositfiles.com/folders/CL2UH1V8Q (Обычное скачивание/Скачать файл)

Система розвивального навчання Ельконіна – Давидова як засіб ефективної реалізації завдань Державного стандарту початкової загальної освіти

Народна мудрість говорить: «Якщо твої плани розраховані на рік, - сій жито, якщо на десятиліття, саджай дерева, а якщо твої плани розраховані на віки,- виховуй дітей».

Школа XXІ століття - це школа самореалізації і саморозвитку особистості. ЇЇ основне завдання - виявити творчі здібності дитини і дати поштовх для її розвитку.

Адже розвиток дитини це, насамперед, гармонійне поєднання фізичної, духовної, психологічної та соціальної складової.

2012–2013 навчальний рік був особливим для початкової школи. Вперше у початкових класах затверджено новий Державний стандарт початкової загальної освіти, який ґрунтується на засадах особистісно-орієнтованого і компетентнісного підходів.

Оскільки період навчання дитини в початковій школі є початком особливої навчальної діяльності, яка вимагає від дитини не лише значного розумового напруження, а й більшої фізичної витривалості, вольових зусиль, новий зміст Державного стандарту укладений відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізнавальних можливостей і потреб учнів початкових класів, визначає зміст загальної початкової освіти, спрямовує навчально-виховний процес на формування і розвиток духовно-моральних та інтелектуальних цінностей молодших школярів.

Початкова освіта — це перший освітній рівень, який за­кладає фундамент загальноосвітньої підготовки шко­лярів. Тому пріоритетними завданнями навчання у по­чатковій школі на сучасному етапі мають бути не лише формування в учнів певної кількості знань, загально-навчальних умінь та навичок, а й забезпечення подальшого становлення особистості дитини, розвиток її розумових здібностей, загальний всебічний розвиток. Ідеї розви­вального навчання найбільше відповідають поставле­ним завданням. Тому зрозуміло, що абсолютна більшість учителів-практиків все частіше звертається до ідей, за­сад і методик розвивального навчання, щоб ефективні­ше впроваджувати їх у практику.

Система розвивального навчання - система, яка навчає не лише спираючись на природні здібності дитини, а й формує нові здібності,що дає можливість кожному учневі стати успішним із будь - якого предмета.

Набуття загальнонавчальних та цільових компетентностей діяльності є фундаментом наступного успішного навчання школяра в основній школі.

Основна мета розвивального навчання - формування й розвиток здібностей дитини. Повноцінна навчальна діяльність можлива лише за умов теоретичного мислення, у процесі вирішення поняттєвих завдань. Саме тому з перших років дитини у школі потрібно спеціально будувати її навчальну діяльність. Спочатку вчитель бере на себе функцію її організації. Послідовно, формуючи належні дії пошуку, моделювання, контролю, оцінювання. З подальшим опануванням дітьми способів аналізу навчального матеріалу вчитель згортає свої функції, окремі компоненти діяльності переходять до самих дітей і стають характеристиками їхньої психіки. Діти навчаються вчитися.

Методика РН має значні переваги в порівнянні з традиційною методикою: попереджає перевантаження учнів, розвиває мислення, вчить спілкуванню, викликає потребу висловлювати свою власну точку зору та слухати думку опонента, допомагає вихованню, задовольняє природне бажання дитини до самовираження і самовдосконалення, сприяє фізичному здоров'ю, враховує фізіологічні особливості кожної дитини, її творчі здібності. Учні класів РН вміють жити та працювати в колективі, відповідальні, виростають реалістами.

Шостий рік у школі працюють класи розвивального навчання. Вчителі початкових класів Дудченко В.В., Хижко Т.Л. та Цюрюта І.О. пройшли навчання за програмою системи розвивального навчання в Центрі психології і методики розвивального навчання в місті Харкові.

Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил учня, що народжує енергію для подолання труднощів і бажання вчитися.

Використання ситуації успіху має сприяти підвищенню робочого тонусу, збільшенню продуктивності навчальної роботи, а також допомогти учням усвідомити себе повноцінною особистістю і, відповідно, забезпечити успіх у навчанні.

Основою педагогічної технології «Створення ситуації успіху» є особистісно-орієнтований підхід до процесу навчання і виховання.

Завдання вчителя – допомогти особистості учня зрости в успіху, дати можливість кожному вихованцю відчути радість досягнення успіху, усвідомити свої здібності, віру у власні сили.

Система РН висуває нові вимоги насамперед до вчителя, який цінує творчість і сміливість у відстоюванні власної думки, стимулює виявлення цих якостей у дітей. А також має високий рівень гнучкості мислення, формує розвиток навчальних і пізнавальних інтересів дитини за відсутності навчальної тривожності. Кожен крок у системі РН дає вчителю натхнення, глибше розуміння дитячої самобутності, віру в успіх кожного з його учнів.

У початкових класах розвивається пізнавальний інтерес до навчання, формується потреба в здобутті нових знань, вмінь. Діти активно залучаються до самостійної пошукової діяльності, вчаться критично аналізувати та оцінювати свої роботи.

Учні з великим задоволенням брали участь у

- Всеукраїнському природничому конкурсі «Колосок»;

- Всеукраїнських конкурсах «Соняшник», «Знавців української мови ім. П.Яцика»;

- інтерактивному конкурсі з математики « Кенгуру»;

- конкурсах «Кращий читач», «Податки очима дітей», «Космічні фантазії».

І показали високі результати . Так учень 2-А класу Сігаєв Владислав став переможцем обласного конкурсу « Букет замість ялинки», а Литвиненко Анатолій переможець у районному конкурсі малюнків « Праця батьків очима дітей».

Школярі є активними учасниками проектних робіт:

- «Допоможемо зимуючим птахам» (3-А кл.) (4-А кл.)

- «Цей дивовижний тваринний світ» (3-А кл.)

- «Таємниці вивчення таблиць множення» (4-А кл.)

- «Моя улюблена квітка» (2-А кл.)

- «Наші друзі – птахи» (2-А кл.)

Під час підготовки проектів діти не зупинялися перед труднощами, а старалися знайти вихід із проблемних ситуацій. Для цього вони вміло орієнтувалися в енциклопедичній літературі та користувалися словниками, довідниками.

Наші діти активні й ініціативні, з великим задоволенням відвідують музичну школу, танцювальний гурток, спортивні секції, беруть участь у районних конкурсах. Небайдужі до громадського життя. ( Участь в акціях «Подаруй книгу», «Милосердя»).

Розвивати здібності діти мають можливість і в гуртках. У класах РН працюють гуртки «Цікава математика», «Пізнайко», «Малюнковий світ».

Традиційним стало проведення фестивалів відкритих та спільних уроків, спортивних змагань між класами розвивального навчання.

Ефективною формою роботи в класах РН на уроці є робота в парах. Її можна використовувати для досягнення будь – якої дидактичної мети: засвоєння, закріплення, перевірки знань тощо. За умов парної роботи всі діти в класі отримують можливість говорити, висловлюватись. Робота в парах дає учням час подумати, обмінятись ідеями з партнером і лише потім озвучити свої думки перед класом. Вона сприяє розвитку навичок спілкування, вміння переконувати й вести дискусію. Під час роботи в парах можна швидко виконати вправи, які за інших умов потребують значної витрати часу. Серед них можна назвати такі:

- обговорити текст, завдання;

- узяти інтерв’ю і визначити ставлення партнера до будь - якої навчальної діяльності;

- зробити аналіз чи редагування письмової роботи одне в одного;

- проаналізувати разом проблему, вправу;

- протестувати й оцінити одне одного;

- дати відповідь на запитання вчителя;

- порівняти записи, що зроблені в класі.

Також у своїй роботі вчителі широко використовують інтерактивні технології та методи навчання.

Це побудова «Асоціативного куща», «Мозковий штурм», «Мозаїка», технологія «Мікрофон».

Працюючи, за програмою розвивального навчання (Д. Б. Ельконіна, В.В.Давидова, В. В. Рєпкіна), вчителі переконуються, що починаючи з 1 класу використання групової форми організації навчальної діяльності дає можливість реалізувати природне прагнення до спілкування, взаємодопомоги і співпраці. Адже за розвитком, темпераментом, удачею шестирічні першокласники мають природну цікавість, допитливість,але мають ще і психологічне ускладнення під час звертання до вчителя, їм значно простіше звернутися до ровесника. Працюючи в групі, учні мають можливість більше розмовляти, висловлювати свою думку, сперечатися на задану тему. Приємно спостерігати як мовчазні сором’язливі діти стають активними учасниками навчального процесу. Групова форма роботи над поставленим завданням сприяє розвитку відповідальності та самостійності учнів.

Групова навчальна діяльність сприяє не тільки активізації та результативності навчання, але має великий виховний потенціал. Для досягнення результату роботи членам групи необхідно організувати гуманні стосунки, прислухатись до думки товаришів, розвивати уміння доводити і відстоювати свою точку зору, виробляти культуру ведення діалогу, а головне - вчитися відповідати за результати своєї праці.

Особливе місце в напрацюванні навичок групової роботи на початковому етапі належить роботі з маленькими школярами. З перших днів навчання, виконуючи програму курсу «Вступ до шкільного життя» (затвердженого ХОМІБО), розпочинали роботу з важливих етапів:

- сформувати групи (обирали назву, емблему або умовну позначку для кожної групи);

- засвоїти пам’ятки, інструкції, алгоритми, що спрямовують групову роботу на навчальне співробітництво;

- навчити співпрацювати під час виконання групових завдань;

- розподіляти ролі, залежно від мети та виду групової роботи (експерти, які аналізують проблему; мислителі, які аналізують взаємозв’язки між явищами; співрозмовники, які вміють активно слухати, домовлятися; учасники, які шукають альтернативне розв’язання проблеми; партнери , які вчаться співпрацювати; представник, який відповідатиме за виконання завдань перед класом).

Під час виконання завдань учителі не залучають до роботи на швидкість, адже це здебільшого призводить до неправильної відповіді, відсутності навчальної дискусії або до ситуації, в якій сильніші учні підміняють слабших, щоб якомога швидше отримати результат. Слід добре пам’ятати, що перш ніж уводити до структури уроків різні види групової роботи, потрібно навчити молодших школярів спільної роботи, співпраці.

З метою забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками налагоджена тісна співпраця з ДНЗ. Складені плани спільної роботи, програми співпраці по організації наступності між дитсадком та школою. Спланована спільна робота методичних об'єднань вихователів ДНЗ та вчителів початкових класів, що дає позитивні результати у підготовці та навчанні дітей .

Результати такої співпраці дають змогу краще вивчити індивідуальні можливості кожного учня.

Досвід роботи в класах РН дає право стверджувати, що цінності творчості і виявлення творчості у вчителя сприяють формуванню вільної творчої особистості, якій цікавий сам процес навчання в школі і яка не боїться виявляти творчий підхід як у позаурочний час, так і на уроці.

Ми повинні пам’ятати, що всі методи і форми треба спрямувати на гуманізацію та демократизацію всього навчально-виховного процесу в школі, формувати ініціативну особистість, здатну до раціональної творчої праці. Ми не повинні забути про те, що сучасні діти не такі, якими були ми, отже, вони потребують від сучасного навчання чогось нового.

Твердо переконані, що найважливішою ланкою поліпшення якості освіти був і залишається вчитель, його любов і небайдужість до дітей та своєї професії, його педагогічна і методична майстерність.

Використовуючи новітні технології, набутий досвід, власний творчий потенціал, а найголовніше - маючи щире бажання творити людину з великої літери, вчителі школи впевнено реалізують Державний стандарт початкової загальної освіти.

Початкова школа – фундамент шкільного навчання, адже саме тут закладається основа для формування особистості майбутнього громадянина, умови для розвитку інтелекту і творчих якостей особистості, підготовки до життя у відкритому суспільстві, самостійної взаємодії зі світом. Це істина, яку ніхто не заперечує.

Наші діти – це наше життя, наше майбутнє, майбутнє України. Як квіти, вони виростають з маленької зернинки і тягнуться до сонця. Вони набирають сили з батьківського та педагогічного життя. Розквітають і наповнюються їх любов’ю та мудрістю. Тож потрібно спільними зусиллями доглядати їх, оберігаючи, навчаючи, виховуючи. Бажаю всім вам успіхів у цій нелегкій праці, здоров’я вам усім, натхнення в праці.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Брилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Куліда Світлана Іванівна

Кiлькiсть переглядiв: 248

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.