Психологічне забезпечення і соціально-педагогічний супровід інклюзивної освіти в умовах загальноосвітньої школи

Питання навчання, виховання та соціалізації дітей з функціональними обмеженнями є злободенною соціальною проблемою сьогодення. Однією з важливих умов, необхідних для їх успішної соціалізації є отримання якісної освіти на всіх її рівнях...

Ось чому інклюзивне навчання дає можливість усім учням брати участь у житті дитячого садочка, школи, вищого навчального закладу, мікро- та макросоціуму. Його ресурси спрямовані на стимуляцію рівноправності учнів та їх багатоаспектної участі в житті колективу, на розвиток у всіх дітей необхідних для спілкування навичок …

З урахуванням основних тенденцій в освіті все більше і більше звертається увага щодо розбудови психологічної служби та окреслюються напрями її діяльності, які потребують підвищеної професійної уваги. До таких питань відноситься психологічне забезпечення і соціально-педагогічний супровід інклюзивної освіти в умовах загальноосвітньої школи.

Зміст та основні завдання участі психологічної служби системи освіти у питаннях впровадження інклюзивної освіти визначені у нормативних документах.

Психологічне забезпечення і соціально – педагогічний супровід інклюзивної освіти в Цюрупинському районі належно здійснюється у десяти загальноосвітніх навчальних закладах.

З метою формування в інклюзивному середовищі психологічної готовності учасників навчально-виховного процесу (учнів, батьків, вчителів, представників адміністрації) до взаємодії з дитиною з особливими освітніми потребами, координування діяльності організовано та проведено районні навчально – практичні та навчально - методичні семінари, де розглянуто питання щодо емоційно – когнітивної сфери(пізнавальної) особливих дітей, щодо ставлення до них як до рівноправних членів колективу, щодо пріоритету інтересів і потреб дітей дошкільного віку та школярів.

На засіданні творчої групи Великокопанівського освітнього округу (керівник Оськіна О.В.) проводиться робота з усіма учасниками навчально – виховного процесу щодо збереження здоров’я дітей, конструктивного вирішення проблем між батьками і дітьми, розуміння один одного. Гарно налагоджена робота з батьками у Козачелагерській, Раденській, Брилівській, Тарасівській ЗОШ І – ІІІ ст., Цюрупинській гімназії і спрямована на створення умов, які забезпечуватимуть підвищення соціальної активності дітей та підвищення їх автономності, розвиток інтелектуальних процесів у домашніх умовах, формування ціннісних установок, що відповідають психічним і фізичним можливостям дітей з ООП. Фахівці шкільних соціально –психологічних служб, які мають досвід роботи з родинами, що виховують дітей із порушеннями психофізичного розвитку, обмінюються ним на майстер – класах .Особливо вдало представлена робота практичним психологом Новомаячківської ЗОШ І-ІІІст. Гончаруком Д.М. з теми «Вплив страхів на життєдіяльність людини та шляхи їх подолання».
Психолого-педагогічний супровід інклюзивного навчання потребує від фахівців додаткової професійної підготовки, а також співпраці з фахівцями, які можуть надати відповідну допомогу(консультації, залучення до науково – методичних семінарів, круглих столів, роботи районного ресурсно - інформаційного центру). Психологи, соціальні педагоги залучені до роботи шкільних психолого – медико - педагогічних консиліумів, які створені в школах, де організовано інклюзивну форму навчання.

Соціально-психологічна служба району спрямовує свою роботу на підготовку «особливої дитини» до самостійного життя, досягнення нею успіху.
Так, практичні психологи і соціальні педагоги Цюрупинської СЗОШ І–ІІІст.№2, Костогризівської, Подо – Калинівської ЗОШ І-ІІІст., Новомаячківської ЗОШ І-ІІст. сприяють розвиткові соціальних умінь школярів, а також надають належну моральну підтримку сім’ям дітей, їхнім рідним і вчителям, допомагають долати складні життєві ситуації через залучення батьків до організації корекційно - виховного процесу, проведення комплексних корекційних та просвітницьких занять, відвідування родин, надання практичних порад щодо нагляду за дітьми, пояснення та рекомендації щодо вирішення повсякденних проблем, пов’язаних з вихованням.

Прогнозуючи у майбутньому відкриття нових інклюзивних класів, виникає потреба в попередньому вивченні рівня розвитку дошкільного контингенту дітей: виявлення індивідуальних особливостей психічного, фізичного, інтелектуального розвитку; рівня розвитку психічних процесів; діагностики соціальної зрілості, стилю взаємодії педагогів і батьків з дитиною. Результати вивчення можливостей дітей з особливими освітніми потребами для навчання й виховання в умовах загальноосвітнього закладу та практика показують, що розвиток інклюзивного навчання − процес складний, багатогранний.

Навчання в інклюзивних класах допомагає дітям з особливими потребами адаптуватися до типових життєвих ситуацій, позбутися почуття ізольованості, відчуження, сприяє зникненню соціальних бар'єрів та інтеграції в соціум, вчить учнівський колектив спілкуватися та працювати разом, формує почуття відповідальності за товаришів, які потребують не лише допомоги, а, насамперед, — прийняття та визнання.

Таким чином, можна стверджувати, що інклюзивна освіта відкриває широкі можливості для соціалізації дітей з особливими освітніми потребами, сприяє їх включенню у загальний навчальний простір, у суспільне життя.

Васильєва Н.В., практичний психолог КУ “ЦРМК”

Кiлькiсть переглядiв: 586

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.