НОВІ ІНІЦІАТИВИ, НОВІ СТАНДАРТИ, НОВА ШКОЛА… /Files/images/9.jpg

Інтеграція України у світовий освітній простір вимагає постійного вдосконалення національної системи загальної середньої освіти, пошуку нових ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг.

На відміну від традиційної освітньої моделі, головною метою навчання у ХХІ столітті стає всебічний розвиток людської особистості як рівновеликої цінності.

Оновлення сучасної освіти полягає в переході на новітні педагогічні та управлінські технології. А тому на сучасний навчальний заклад покладаються і нові вимоги: кожна школа має довести свою спроможність розв’язувати на сучасному рівні як традиційні, так і новітні завдання, бути гарантом культурного і морального розвитку молодого покоління; довести відповідність освітнього процесу державним освітнім стандартам./Files/images/2.jpg

Щоб розв’язати ці завдання, сучасний навчальний заклад має змінюватися, розвиватися, крокувати в ногу з часом.

Цюрупинська гімназія сьогодні – це загальноосвітній навчальний заклад нового типу з багатою 200-річною історією, що увібрав у себе кращі традиції розвитку освітянської галузі Херсонщини.

Це сучасний навчальний заклад, який в повній мірі забезпечує реалізацію прав громадян на здобуття якісної освіти на рівні та понад державного стандарту, в якому створено належні умови для поглибленого вивчення предметів філологічного, суспільно-гуманітарного та економічного профілів, для розвитку здібностей і обдарувань кожного учня, для формування фізично та духовно здорової особистості, свідомого громадянина та патріота України. /Files/images/3.jpg

Одними із пріоритетних напрямків роботи педагогічного колективу на рівні із реалізацією програми « Обдарована дитина», впровадження Нового державного стандарту початкової та основної школи є реалізація програми інклюзивної освіти.

Загалом у загальноосвітніх школах Цюрупинського району навчаються понад 150 дітей з інвалідністю та з порушенням інтелектуального розвитку.

В 2012-2013 н.р. в десяти навчальних закладах району започатковано інклюзивну освіту. Відкрито 11 інклюзивних класів, до інклюзивної форми навчання залучено 15 учнів з інвалідністю. Це діти з порушенням рухового апарату, синдромом раннього дитячого аутизму, порушенням зору, слуху та ін../Files/images/4.jpg

Безпосередньо в гімназії навчається 580 учнів. З них: 50 учнів з особливостями психофізичного розвитку, 11 - дітей – інвалідів.

У 2012 – 2013 н.р. – відкрито два інклюзивні класи ( 1-й та 6-й кл.). З 1 вересня 2013 року відкрито ще один (1-й) інклюзивний клас. 11 гімназистів з особливими освітніми потребами успішно включенні в інклюзивне середовище: 4 учні охоплені інклюзивним навчанням, 4 учні мають інтегровану форму навчання та 3 учні знаходяться на індивідуальній формі навчання.

У гімназії працює 54 висококваліфікованих педагогічних працівників, з них 24 педагоги пройшли навчання в КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» з теми «Актуальні питання інклюзивної освіти» і отримали відповідні Сертифікати які дають їм право працювати з дітьми з особливими освітніми потребами. Це фахівці початкової школи, соціально-психологічної служби, викладачі базових дисциплін, керівний склад навчального закладу./Files/images/5.jpg

До кожної дитини з особливими освітніми потребами, здійснюється диференційований підхід. Кожному учню підібрано індивідуальну програму та форму навчання відповідно до стану здоров’я та психофізичного розвитку. Сплановано корекційну роботу, створюються сприятливі умови для перебування в навчальному закладі.

У гімназії створена мережа підтримки навчання, виховання та розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Діє група соціального, психолого – педагогічного супроводу інклюзивного та інтегрованого навчання у складі вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда, практичного психолога, соціального педагога, асистента вчителя.

Запорукою успішної реалізації моделі інклюзивної освіти є ефективна співпраця вчителів, відповідних фахівців, батьків під час роботи над індивідуальним розвитком кожної дитини.

Слід відзначити позитивні моменти вищезазначеної форми навчання. І вони є в кожному навчальному закладі району. Діти з ООП почувають себе повноправними членами учнівських колективів. /Files/images/6.jpg

Гімназисти, включаючи дітей з особливими освітніми потребами, мають можливість отримувати знання понад державний стандарт. Цьому сприяє широка мережа класів ранньої профілізації, класів поглибленого та профільного навчання. Навчальний план містить вагомий спектр спеціальних та профільних дисциплін, факультативів, курсів за вибором.

Учителі працюють за адаптованими, авторськими програмами, альтернативними підручниками. Важливо, що третій рік поспіль успішно діють і міжшкільні факультативи в межах Цюрупинського освітнього округу, що значно розширює можливості задоволення запитів учнів, включаючи дітей з особливими освітніми потребами та батьків не лише гімназії, а й міста загалом.

Розширенню додаткового освітнього простору навчального закладу сприяє також Шкільна Академія «Гармонія», яка об’єднує 24 творчих об’єднання різноманітного спрямування. На базі гімназії працюють Євроклуб, хореографічний, вокальний ансамблі, гуртки художньо-естетичного та декоративно-ужиткового мистецтва, спортивні секції з легкої атлетики, волейболу, баскетболу, футболу, настільного тенісу. З 2010 року навчальний заклад тісно співпрацює з обласним управлінням «Інваспорт» . Учні з порушенням опорно-рухового апарату, зору відвідують секції з легкої атлетики, штовхання ядра та метання тенісного м’яча. Наші вихованці з особливими освітніми потребами разом зі своїми друзями-однокласниками залюбки беруть участь у всіх масових заходах, конкурсах, змаганнях і стають не лише учасниками, а й переможцями на рівні району, області, України./Files/images/7.jpg

Вікторія Кравченко – дворазова параолімпійська чемпіонка – кращий приклад для наших учнів у досягненні найвищих життєвих цілей. Адже вона не лише досвідчений тренер-наставник для наших вихованців, а й взірець людяності, активної громадянської позиції.

Один із найстаріших та найславетніших навчальних закладів Півдня України і сьогодні виступає як найважливіший соціальний інститут, де дитина вчиться мистецтву жити, створює умови для діяльності кожного гімназиста, бажання працювати, творити, складати своє неповторне поле життєтворчості..

Гімназисти з особливими освітніми потребами є повноцінними членами колективу навчального закладу, вони беруть активну участь у розв’язанні навчальних і виховних завдань, в організації дозвілля і відпочинку, учнівського самоврядування, діяльність якого носить демократичний характер і спрямована на формування позитивного соціального досвіду, основ моральності та духовності. Модель учнівського самоврядування гімназії «Учнівський парламент» у 2011 році визнана однією із кращих в області.

Сучасна освітня філософія закладу, зорієнтована на особистість кожної дитини, ґрунтується на положенні, що батьки є її першими і головними вчителями Оскільки в навчальному закладі постійно зростає кількість дітей з особливими освітніми потребами, тісна співпраця з їхніми сім’ями має для нас велике значення. Батьки дітей з порушеннями психофізичного розвитку працюють в тісному контакті з учителями та іншими фахівцями під час розробки та реалізації навчальних планів, їх адаптації, організації навчального середовища. Запроваджується політика та система послуг, які забезпечують сім’ям необхідну фахову підтримку.

Соціально – психологічна служба гімназії створила систему моніторингу досягнень у навчанні учнів інклюзивних класів, які потребують корекції фізичного та психофізіологічного розвитку, обсягу і якості наданих їм освітніх та корекційно-реабілітаційних послуг. Моніторингові дослідження на кінець 2012-2013н.р. засвідчили позитивну динаміку соціального, емоційного та когнітивного розвитку дітей з особливими освітніми потребами./Files/images/8.jpg

У гімназії створено належну матеріально-технічну базу, створені умови для безперешкодного доступу дітей з ООП до будівлі й приміщень навчального закладу. Збудовано пандус. Облаштовано туалетну кімнату для дітей-інвалідів.

Діє програма «Шкільний автобус». Автобус обладнаний електропідйомником для підвезення дітей – інвалідів – візочників. Для учнів з порушенням опорно-рухового апарату організовано підвезення до навчального закладу.

Працює тренажерний зал для дітей з обмеженими можливостями.

Високий фаховий склад педагогічного колективу дає щорічні вагомі результати наших вихованців. Так, у 2011 році команда юних економістів втретє стала призером Всеукраїнського турніру юних економістів, а команда юних правознавців посіла почесне IV місце на Всеукраїнському турнірі юних правознавців, де було представлено 24 регіональні команди. Учні гімназії є неодноразовими переможцями та призерами районного та обласного етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

У поточному навчальному році. гімназисти вибороли - 36 призових місць в ІІ етапі, 6 призових місць в ІІІ етапі, 1 призове місце IV етапі Всеукраїнських предметних олімпіад.

Учениця 6-а класу Гараненко Валерія виборола І місце в ІІ Міжнародному мовно – літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та відзначена стипендією Президента України.

Золотий фонд гімназії складають 58 учнів (а це 10% від загальної кількості вихованців), які нагороджені Похвальним листом МОНмолодьспорту України за відмінні успіхи у навчанні за підсумками 2012- 2013 н.р.

Педагогічний колектив пишається успіхами і наших випускників. Показово, що наші медалісти та відмінники навчання, обдаровані учні щороку демонструють надзвичайно високі результати на ЗНО. 93% випускників 2012–2013 навчального року вступили до вищих навчальних закладів України. Із них 63% на бюджетну форму навчання. Педагоги гімназії з нетерпінням і хвилюванням очікують результатів вступної кампанії 2013 р.

Важливо, що в районі і області запроваджено систему морального та матеріального заохочення обдарованих учнів. З метою створення додаткових умов підтримки обдарованих дітей і молоді впроваджено районні, обласні стипендії переможцям олімпіад і конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, премії переможцям конкурсу «Учень року». Так, у поточному навчальному році отримує Президентську стипендію отримує переможниця Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка учениця 6 класу Цюрупинської гімназії Гараненко Валерія, обласні премії конкурсу «Учень року» отримали 23 учня району, на карткові рахунки районну стипендію у травні місяці отримали 65 переможців ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, I етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук.

Цюрупинська гімназія сильна своїми традиціями, має славну 200-річну історію. Головне завдання сучасного колективу славетного навчального закладу – зберегти і примножити кращі здобутки, вийшовши на новий рівень інновацій і досягнень, виховуючи інтелектуальну еліту держави. А найвища оцінка нашої діяльності – це довіра батьків: якщо до нас привели свій найцінніший скарб – своїх дітей, значить впевнені, що їхні діти отримають сучасну якісну освіту європейського рівня, максимально розвинуть свої здібності і здійснять впевнений старт в професійне майбутнє.

Лаухіна О.В., директор Цюрупинсьої гімназії ,

голова Цюрупинського освітнього округу
Кiлькiсть переглядiв: 316

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.