Виховання у дошкільників і молодших школярів національних і духовних цінностей українського народу

22 березня 2017 р. на базі Козачелагерської ЗОШ І-ІІІ ст. відбулася районна практична конференція вчителів початкових класів і вихователів ДНЗ «Виховання у дошкільників і молодших школярів національних і духовних цінностей українського народу».

У пленарному засіданні брали участь 55 педагогів навчальних закладів району. Присутні обговорили актуальні питання впровадження Концепції нової української школи, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, створення сприятливих умов для виховання в ДНЗ і початковій школі національних і духовних цінностей українського народу, ознайомилися з ефективними формами роботи дошкільної і початкової ланок освіти щодо формування національної свідомості дитини у Брилівській ЗОШ І-ІІІст. (виступ практичного психолога Сосновської Н.С.) і Раденському ДНЗ (виступ завідувача Білецької Л.Д.).

У ході практичної частини конференції досвід роботи з теми «Наступність і перспективність у роботі навчальних закладів щодо виховання в дітей національних і духовних цінностей українського народу» презентували педагогічні колективи Козачелагерської ЗОШ І- ІІІ ст. і Козачелагерського ДНЗ. Голова МО вчителів початкових класів Дудченко В.В. представила виставку творчих робіт дітей та їхніх батьків «Моя Україна».

Учасники конференції відвідали заняття з майбутніми першокласниками «Моя Батьківщина - Україна», яке провела на високому методичному рівні вчитель початкових класів Козачелагерської ЗОШ І-ІІІ ст. Микитюк В.В.. Шенкевич Л.А. поділилася своїми методичними знахідками щодо ефективних форм і методів роботи з виховання у першокласників патріотичних почуттів, прочитала свої поезії.

На високому рівні підготували і провели спільне свято «Щаслива родина – щаслива Батьківщина» вчителі початкових класів, вихователі ДНЗ с.Козачі Лагері разом зі своїми вихованцями, їхніми батьками. Ідейними натхненниками цього дійства були педагоги Дудченко Л.В. та Ільїна О.М..

У виступах завідувача Козачелагерського ДНЗ Чабанової О.М. і заступника директора з ВР Козачелагерської ЗОШ І-ІІІ ст. Руденко Г.В. було зазначено, що виховний процес є невід’ємною складовою усього освітнього процесу і орієнтується на загальнолюдські цінності.

Системна і послідовна спільна робота Козачелагерської ЗОШ І-ІІІ ст. і дошкільного навчального закладу забезпечує адаптацію дітей до шкільного життя, природне і комфортне входження кожного дошкільника в нові для нього умови, дозволяє процес формування успішної особистості дитини зробити безперервним.

Учасники конференції відзначили високий організаційно-методичний рівень проведення, змістовність і актуальність запропонованої програми.

З метою реалізації спільних завдань освіти на етапі дошкілля і початкової школи в умовах упровадження Концепції нової української школи, науково-методичних засад й особливостей реалізації неперервності освітнього процесу, забезпечення наступності в роботі дошкільної і початкової освіти щодо виховання громадянина-патріота України, утвердження любові до Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого ставлення до національних надбань українського народу згідно Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді конференція прийняла ухвалу:

1.Забезпечувати виконання вимог нормативних документів та дотримання методичних рекомендацій МОН України щодо неперервності і наступності дошкільної і початкової освіти у світлі Концепції нової української школи.

2.З метою формування цілісної особистості дитини, всебічно розвиненої, здатної до критичного мислення спрямовувати роботу дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку дошкільної і початкової освіти в районі, підвищення професійної компетентності педагогів, налагоджувати взаємодію між дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладом.

3. Розробляти та затверджувати щорічний спільний план дій на методичних об’єднаннях вчителів початкової школи і вихователів дошкільних навчальних закладів, передбачивши заходи, спрямовані на виховання патріота з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами.

4. Формувати у дошкільників і молодших школярів ціннісне ставлення до культури українського народу, його історичного минулого, мови, звичаїв, традицій; сприяти соціальному зростанню дітей, утвердженню в їхній свідомості гуманних принципів, втілених у праві, підвищенню їх громадянської активності.

5.Організовувати районні методичні заходи, спрямовані на співпрацю вихователів дошкільних навчальних закладів та вчителів початкових класів в умовах упровадження Концепції нової української школи, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

6. З метою обговорення актуальних питань розвитку дітей, ознайомлення з методами виховання і навчання, програмами, обміну інноваційним педагогічним досвідом координувати роботу районних, шкільних МО.

7.Поповнювати банк перспективного педагогічного досвіду з питань наступності і перспективності між дошкільною та початковою освітою щодо реалізації принципу дитиноцентризму, засад особистісно орієнтованої моделі освіти та забезпечувати висвітлення кращого досвіду з національно-патріотичного виховання в інформаційному віснику «Освітянські горизонти Олешшя».

8. Створювати інформаційну базу методичних ідей щодо виховної роботи, педагогічних розробок, технологій з різних аспектів впровадження наступності та розміщувати їх на сайті ОРМК.

9.Проводити моніторинг щодо реалізації наступності дошкільної і початкової освіти як ефективної форми роботи з налагодження взаємодії між ДНЗ і школою І ступеня, здійснювати психолого-педагогічне відстеження динаміки розвитку дітей, рівень готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, аналіз їхнього процесу адаптації вже у ролі учнів 1-го класу.

10. Організовувати і проводити роз’яснювальну роботу серед батьків дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів щодо впровадження нових документів з реформування освіти, систематично інформувати батьків про хід впровадження нового змісту дошкільної та початкової освіти, залучати їх до співпраці.

11.Налагоджувати взаємодію ЗНЗ і ДНЗ щодо своєчасного виявлення дітей з особливими освітніми потребами в дошкільному закладі та планування роботи з ними в ДНЗ і загальноосвітніх навчальних закладах.

12.Педагогам забезпечувати орієнтацію дитини на рефлексію, самоаналіз,

вироблення власних критеріїв оцінок, допомогу дітям у накопиченні досвіду успішної діяльності як визначального мотиву саморозвитку та самовдосконалення.

13. В організації освітнього процесу якнайповніше використовувати гру як

повноцінний ефективний метод розвитку дітей, що несе в собі значний психотерапевтичний ефект.

14. Посилити увагу до організації різних форм трудового виховання дітей старшого

дошкільного віку з метою формування таких особистісних рис, як самостійність, відповідальність, працьовитість, що значно полегшить їхню навчальну діяльність та адаптацію до шкільних умов.

15. З метою реалізації принципу дитиноцентризму налагоджувати систематичну співпрацю педагогів і практичних психологів навчальних закладів з питань адаптації дітей до шкільного життя.

16. При оцінці ефективності роботи педагога брати за основу емоційне благополуччя кожної дитини.


Галерея "Районна практична конференція вчителів початкових класів і вихователів ДНЗ 23.03.2017"

Кiлькiсть переглядiв: 618

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.