21 березня 2018 р. відбулася веб-конференція вчителів початкових класів і вихователів закладів дошкільної освіти з теми "Актуальні проблеми дошкільної і початкової освіти в умовах інтеграції України в європейський освітній простір".

Мета заходу - висвітлення актуальних проблем та координація напрямів спільної діяльності дошкільної і початкової освіти в контексті суспільних трансформацій.

Програма проведення

1. Нові виклики наступності дошкільної і початкової освіти: оцінюємо, розмірковуємо, упроваджуємо. (Левицька І.В., методист ОРМК)

2. Новий Державний стандарт початкової освіти: особистісно орієнтований, компетентнісний і діяльнісний підходи. Ранкова зустріч. (Назарова І.Ю., учитель Олешківської СШ І-ІІІ ст. № 2)

3. Новітні тенденції наступності дошкільної і початкової освіти (Сердюк М.В., вихователь Олешківського ДНЗ № 6)

4. Упровадження проекту «На крилах успіху» у початковій школі – орієнтація на дитиноцентризм. (Коломенська Л.В., учитель початкових класів Олешківської гімназії)

5. Сучасний освітній простір закладу дошкільної освіти: досвід, знахідки, надбання. (Нікішенко А.В., вихователь Олешківського ДНЗ №6)

З метою реалізації спільних завдань освіти на етапі дошкільної і початкової освіти в умовах упровадження Концепції «Нова українська школа», Державного стандарту початкової освіти (2018 р.), науково-методичних засад й особливостей реалізації неперервності освітнього процесу, координації напрямів спільної діяльності довкілля та початкової школи в контексті сучасних суспільних викликів

КОНФЕРЕНЦІЯ УХВАЛИЛА:

1.Забезпечувати виконання вимог нормативних документів та дотримання методичних рекомендацій МОН України щодо неперервності і наступності дошкільної і початкової освіти у світлі Концепції «Нова українська школа».

2.З метою формування цілісної особистості, всебічного розвитку дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь спрямовувати роботу закладів дошкільної і загальної середньої освіти на реалізацію пріоритетних напрямів їх розвитку, підвищення професійної компетентності педагогів, налагоджувати їх взаємодію .

3. Розробляти та затверджувати щорічний спільний план дій на методичних об’єднаннях вчителів початкової школи і вихователів закладів дошкільної освіти, поклавши в основу здійснення наступності ключові позиції Концепції: формування життєвих компетентностей, реалізація ідей педагогіки партнерства, впровадження принципу дитиноцентризму, наскрізний процес виховання, мотивування до якісної педагогічної діяльності.

4.Організовувати районні методичні заходи щодо співпраці вихователів закладів дошкільної освіти та вчителів початкових класів в умовах упровадження Концепції «Нова українська школа», Державного стандарту початкової освіти і Базового компонента дошкільної освіти.

5. З метою обговорення актуальних питань розвитку дітей, ознайомлення з інноваційними методами освітнього процесу, програмами, обміну перспективним педагогічним досвідом координувати роботу районних, шкільних МО, зміст оновлених програм початкової школи, здійснити їх аналіз; спрямовувати цільові орієнтири освітнього процесу дошкільної освіти на розвиток пізнавальних психічних процесів у дошкільників; метою розвитку продуктивного, критичного мислення старших дошкільників, упроваджувати в освітній процес закладів дошкільної освіти LEGO-конструювання .

6.Поповнювати банк перспективного педагогічного досвіду з питань наступності і перспективності між дошкільною та початковою освітою щодо реалізації принципу дитиноцентризму, засад особистісно орієнтованої моделі освіти та забезпечувати висвітлення кращого досвіду на сайті Олешківського районного методичного кабінету, у педагогічній періодиці.

7. Створювати інформаційну базу методичних ідей щодо освітнього процесу, педагогічних розробок, технологій з різних аспектів впровадження наступності та розміщувати їх на сайті ОРМК.

8. Організовувати і проводити роз’яснювальну роботу з батьками закладів дошкільної і загальної середньої освіти щодо впровадження нових документів реформування освіти, систематично інформувати батьків про хід впровадження нового змісту дошкільної та початкової освіти, залучати їх до співпраці.

9.Педагогам під час освітнього в процесу ЗЗСО і ЗДО орієнтувати дитину на рефлексію, самоаналіз, вироблення власних критеріїв оцінок, допомагати дітям накопичувати досвід успішної діяльності як визначального мотиву саморозвитку та самовдосконалення.

10.В арсеналі педагогічних засобів достойне місце має зайняти гра, яка повинна розглядатися вихователями і вчителями як повноцінний ефективний метод розвитку дітей, що несе в собі значний психотерапевтичний ефект.

11.Налагоджувати систематичну співпрацю педагогів і практичних психологів навчальних закладів загальної середньої освіти з питань адаптації дітей до шкільного навчання, у центрі уваги яких має бути конкретна дитина з її конкретними проблемами. І в дошкільних закладах, і в початковій школі за відправну точку в оцінці ефективності роботи педагога вважати насамперед емоційне благополуччя кожної дитини.

Виступи- у вкладеннях

Кiлькiсть переглядiв: 480

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.