Звіт заступника директора з науково-методичної роботи Цюрупинської гімназії Вістериної Тетяни Іванівни, учителя хімії вищої категорії, учителя-методиста

Я, Вістерина Тетяна Іванівна, маю повну вищу освіту за спеціальністю «біологія з додатковою спеціальністю хімія». Загальний стаж роботи – 25 років, на посаді заступника директора з науково-методичної роботи з 2000 р.

Підвищила кваліфікацію у КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» на курсах заступників директорів з НВР (квітень 2014 р.). Брала участь у роботі Ресурсного центру освітнього менеджменту з теми «Управління інноваційними змінами для керівників загальноосвітніх навчальних закладів» (2013-2014р.), семінару для заступників директорів з НВР «Технологія соціального проектування» (січень 2015 р.), спецкурсу «Управління інноваційними змінами» (січень 2015 р.) та проблемно-тематичному семінарі з теми «Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу» (червень 2012р.). Самоосвітня діяльність спрямована на вирішення проблем

· «Акмеологічний підхід до управління сучасним навчальним закладом як умова підвищення якості освіти» (заступник директора);

· «Продуктивне навчання на уроках хімії як необхідна умова формування соціально компетентної особистості гімназиста» (учитель хімії).

/Files/images/Вістерина Т.І..pngВідповідно до функціональних обов’язків організовую поточне і перспективне планування діяльності педагогічного колективу гімназії, координую роботу вчителів початкової школи, природничих дисциплін та вчителів галузі «Технології» з виконання навчальних планів і програм, а також розробку необхідної навчальної, методичної документації. Здійснюю постійний контроль за якістю освітнього процесу в початковій школі, під час викладання природничих, технічних дисциплін та об’єктивністю оцінки результатів навчальної підготовки учнів. Систематично контролюю навчальне навантаження учнів гімназії. Організовую методичну роботу, забезпечую координацію роботи методичних об’єднань гімназії. Узагальнюю та впроваджую у навчально-виховний процес навчального закладу передовий педагогічний досвід. Постійний член творчих груп педагогів гімназії щодо створення позитивного іміджу навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу з використанням сучасних інноваційних освітніх та інформаційно-комунікативних технологій, можливостей Інтернету. Співавтор Моделі “Інноваційний навчальний заклад” та організаційно-педагогічної Моделі підготовки компетентного випускника гімназії, які захищені у КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

Завжди об’єктивно, доброзичливо оцінюю працю вчителів, намагаюся максимально використати різноманітні форми і методи заохочення, стимулювання особливо цікавих починань педагогів гімназії.

В управлінській діяльності використовую комп’ютерні технології, здійснюю контрольно-оцінювальну діяльність в навчальному процесі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

З 2000-2005 рр. працювала в режимі розробки та впровадження наукового проекту “Освітній моніторинг як механізм адаптивного управління навчально-виховним процесом гімназії”, який дав можливість побачити тенденції розвитку освітньої системи, висвітлити проблеми, зробити корекцію, тобто створити систему адаптивного управління навчально-виховним процесом гімназії. Проект презентувався на П’ятій міжнародній виставці навчальних закладів у м. Києві «Освіта ХХІ століття» та був нагороджений Почесним дипломом Міністерства освіти і науки України.

/Files/images/Вістерина Т.І 1.png З метою розробки нової моделі інноваційного навчального закладу як закономірного процесу гуманізації змісту гімназичної освіти в умовах компетентнісного підходу у 2007 році взяла участь у розробці Програми проведення дослідно–експериментальної роботи за темою: «Формування професійної компетентності керівника – ресурс розвитку навчального закладу». (Науковий керівник Г.Єльникова). Презентувала результати науково-експериментальної роботи педагогічного колективу гімназії під час проведення вченої ради РІПО на базі Цюрупинського району (вересень 2009 р.), Дня РІПО «Поле креативності» (квітень 2010 р.) та науково-практичній конференції (червень 2010 р.), виїзному засіданні кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу ЦІППО НАПН України ( червень 2008, 2010, 2011рр.), вченій раді КВНЗ «ХАНО» ( березень 2012р.).

Як заклад інноваційного типу гімназія виробила свою програму «Концепція життєтворчості» - стратегію розвитку. Йде удосконалення нової моделі управління освітою в закладі – акмеологічної моделі. Тому головним своїм завданням вважаю уміле керівництво творчою працею колективу, оскільки складовими комплексної системи гімназичної освіти як соціокультурного феномена є гуманістична тріада сучасної філософії освіти: людина – освіта - культура.

Тісно співпрацюю з кафедрою менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» та з кафедрою теорії і методики викладання природничо-математичних та технічних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». Беру активну участь у роботі Ресурсного центру освітнього менеджменту для керівників загальноосвітніх навчальних закладів Херсонської області. Є членом авторської творчої майстерні керівників навчальних закладів з теми «Розвиток креативного мислення сучасного менеджера». Постійний член журі районної олімпіади з хімії. Активний учасник Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій для вчителів природничо-математичних та технологічних дисциплін з питань: «Профільне навчання природничо-математичного та технологічного напрямів: проблеми, досвід, перспективи» (жовтень 2011р.), «Сучасний стан природничо–математичної та технологічної освіти: тенденції, перспективи» (жовтень 2012р.), «Якість природничо-математичної та технологічної освіти як науковий та соціальний проекти» (жовтень 2013р.). Взяла участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні засади управління навчальним закладом: розвиток творчого потенціалу дитини та педагога». Як випускник Ресурсного центру освітнього менеджменту, провела майстер-клас для учасників ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з теми «Акмеологічний підхід до управління сучасним навчальним закладом як умова підвищення якості освіти».

Постійно самовдосконалююся як в мистецтві управління, так і у намаганні поглибити свої знання з психології, педагогіки, сучасних інформаційних технологій.

Упродовж багатьох років є керівником опорної школи з питань
- Розвиток творчих здібностей учнів на основі зовнішньої, внутрішньої диференціації в системі національного виховання.
- Педагогічне проектування розвитку, саморозвитку та самореалізації учня на основі цілісних педагогічних технологій.
-Технологія науково-методичного супроводу процесу запровадження інновацій в освітню практику.

Займаюся науково-дослідницькою роботою Всеукраїнського рівня «Формування в системі профільного навчання соціально компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві». Маю публікації «Формування компетентності керівника - ресурс розвитку навчального закладу», «Науково-дослідницька діяльність вчителів гімназії», «Акмеологічний підхід до управління сучасним навчальним закладом як умова підвищення якості освіти». Автор навчальної програми інтегрованого гуртка для учнів 11 класу, яка увійшла до навчально-методичного збірника «Навчальні програми інтегрованих гуртків. Хімія. 7-11 класи. Частина ІІ». (Схваленого МОН України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах, лист МОН України № 141/12-Г-148 від 06.08.2014р.). Співавтор комплексної програми «Профільна освіта 2011-2015», програм «Моніторинг якості освіти» та «Моніторинг професійної компетентності педагогічних працівників», інноваційного освітнього проекту «ІНФО-2014», цільового проекту «Науково-методична робота в умовах компетентнісно-зорієнтованої освіти, на основі моніторингових відстежень». Входжу до складу авторського колективу педагогів гімназії по підготовці матеріалів на обласний конкурс «Школа Херсонщини». Неодноразово Цюрупинська гімназія є призером цього конкурсу в номінаціях “Школа успіху”, «Школа шкіл», «Школа інноваційного розвитку», «Школа інноваційних технологій».

Колекція щасливих миттєвостей на нашому трудовому шляху у кожного різна: в одного – більша, в іншого - трішечки менша. Проте кожен ракурс вражає неповторністю, сяйвом дитячих посмішок, незабутніх моментів. Тож хочеться побажати нам всім, щоб галерея професійних перемог була у кожного з нас надзвичайно великою, щоб вона постійно поповнювалася новими ракурсами, а самоосвітні кейси та портфоліо – новими методами, прийомами, інноваціями, що у свою чергу сприятиме успішній реалізації компетентнісного підходу та модернізації навчально-виховного процесу. Пам’ятаймо слова Сальвадора Далі: «Не бійтеся досконалості. Вам її не досягти».

Кiлькiсть переглядiв: 538

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.