Звіт завідувача Цюрупинського ДНЗ № 3

Олексіної Ольги Вікторівни

/Files/images/Олексіна О.В..pngДошкільний навчальний заклад ясла-садок № 3 Цюрупинської міської ради розпочав свою роботу 28 лютого 1968 року, та успішно функціонує протягом 47 років.

Дошкільний навчальний заклад працює п’ять днів на тиждень з 7.15 год.

до 17.45 год., що складає 10,5 годин . Проектна потужність ясла садка на 104 дитини, на цей час садочок відвідує 165 дітей.

Мета закладу:Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку , всебічне формування особистості дитини з урахуванням особливостей його фізичного, психічного розвитку, індивідуальних можливостей і здібностей, забезпечення готовності до шкільного навчання.

Напрямок роботина 2014/2015 н.р. – художньо-естетичний розвиток дітей дошкільного віку . З 2012 року розпочато і продовжується дослідно-експериментальна робота на тему : « Дидактико - методична система розвитку дитячої творчості у межах навчально-виховного процесу дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу» Всеукраїнського рівня. (наукові керівники Митник О.Я., Воронюк І.В.) , пройдено другий формувальний етап експерименту , звіт надано в ХАНО.

Пріоритетні напрямки діяльності ДНЗ :

1. Розвиток соціальної компетенції дітей дошкільного віку через духовно-моральне виховання.

2. Удосконалення впровадження у практику програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

3. Естетичне виховання й формування творчої особистості дошкільників під час театральної діяльності.

Основними принципами організації роботи адміністрації та методичної служби в дошкільному навчальному закладі є науковість, зв’язок з життям та актуальність, системність, комплексний характер, систематичність, послідовність, наступність, безперервність, масовість, творчий характер, максимальна активізація педагогів, конкретність, спрямованість на головне, істотне, єдність теорії та практики, оперативність, гнучкість, мобільність, колективний характер. Основа адміністративної роботи в закладі – це системний, діяльнісний, особистісний підхід.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва ДНЗ № 3 демократичний, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується. Завідувач ДНЗ у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. Завдяки такому стилю керівництва у ДНЗ залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, надається більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюються необхідні умови для самореалізації.

/Files/images/Олексіна 1.pngЛюдиноцентриський підхід є важливим компонентом особистісного підходу в педагогіці в управлінні педагогічним колективом. Найбільш ефективною сумісна діяльність керівника і членів колективу є в тому випадку, коли вони задоволені міжособистісними взаємовідносинами й у них є бажання і прагнення працювати разом, тобто коли відбувається «соціально-психологічна інтеграція суб’єктів».

Проаналізувавши організацію роботи щодо виконання річних завдань за п’ять років, визначаємо, що адміністрація та колектив закладу працюють відповідально, мають досить високий рівень персональної відповідальності за результати та процес організації роботи з дітьми.

Кадрова політика в ДНЗ здійснюється шляхом створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття творчого потенціалу кожного педагога, підвищення його кваліфікаційного рівня та професійного самовдосконалення.

У ясла-садку – 35 працівників, з них 14 педагогів,всі працюють на штатній основі.

Повну вищу освіту мають 7 педагогів,

Неповну вищу – 6 педагогів,

Базову вищу – 1 педагог.

Аналіз результатів атестації за п’ять років свідчить про належний результативний рівень роботи в цьому напрямку.( збільшилась кількість педагогів з кваліфікаційними категоріями «спеціаліст І категорії», «спеціаліст вищої категорії» та з присвоєнням педагогічного звання.

Умови перебування дітей в групах дуже комфортні: зроблено якісний ремонт; здійснюється підбір меблів за ростом дітей; в приміщеннях добре організовані зони для ігор та занять, яки оснащуються сучасним ігровим і дидактичним матеріалом.

Дошкільний навчальний заклад розраховано на 104 дитини, станом на вересень 2015р. списковий склад ясла-садка – 165 дітей.

Аналіз даних свідчить, що списковий склад дітей з 2011року (при нормі 104) значно збільшується кожного року.

План роботи медичної служби укладається відповідно до річного плану роботи закладу, та на протязі п’яти років виконувався у повному обсязі. Адміністрацією належним чином оформлено обов’язкова документація, своєчасно складаються плани роботи і звіти, здійснюється щомісячний, щоквартальний, щорічний аналіз захворюваності, на кожну групу закладу складається лист здоров’я.

Збільшився стан відвідування дітей у ясла-садку з 63 (2010 рік) до 100-110 дітей (2015 р.) щоденно. Зменшилось кількість пропусків за лікарняними.

У закладі проводяться різноманітні заходи для дітей, виконується режим рухової активності, з урахуванням стану здоров’я вихованців, їх самопочуття, рівня фізичного розвитку та підготовленості.

Технологічне та електрообладнання знаходиться в робочому стані, в наявності необхідний промаркований кухонний інвентар та посуд. Харчоблок, комора, овочесховище утримуються згідно санітарно-гігієнічних вимог. Документація харчоблоку ведеться систематично й своєчасно.

Всі продукти харчування, що надходять в заклад, приймаються лише при наявності супровідних документів, що засвідчують їх якість.

Систематичний контроль за станом харчування здійснюється адміністрацією закладу за окремим планом контролю. Результати контролю фіксуються в спеціальному журналі, обговорюються на виробничих нарадах при завідуючій, раді закладу, батьківських зборах.

Згідно аналізу харчування в ДНЗ за п’ять років, харчування дітей різноманітне за складом продуктів і в основному задовольняє потреби дітей у основних харчових речовинах. Слід також зазначити, що впродовж останнього року не виконувалися норми харчування в зв’язку з постійною зміною цін на основні продукти харчування.

Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з напрямів діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Адміністрація закладу підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Адміністрація з колективом організовують для цього різні активні форми співпраці: проведення батьківських зборів, консультацій, анкетування, святкові ранки та розваги, Дні відчинених дверей, оформлення інформаційно-правових куточків, сумісні акції , виготовлення емблеми дитячого закладу «Сонечко», яку було презентовано на родинному святі «Зиму проводжаємо – Масляну зустрічаємо».

На засадах партнерства батьки активно залучались до заходів, присвячених 200-річчу Т.Г.Шевченка: тематичні заняття, родинне свято , виставка робіт, конкурс малюнків, виставка творчих сімейних проектів за заповіддю Т.Г. Шевченка «Учитесь, шануйте батьків, живіть у дружбі...».

За результатами проведеної роботи у закріпленому за закладом мікрорайоні діти 5 – ти річного віку охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти на 98%.

Адміністрація та колектив ДНЗ системно презентує та популяризує досвід роботи педагогічного колективу, здобутки та напрацювання, а саме:

- 2010 р. – ДНЗ переможець виставки декоративно-прикладного мистецтва в номінації «Вдале втілення ідеї засобами природного матеріалу»;

- 2011 р. – І місце у районному етапі конкурсу «Краще предметно-розвивальне середовище дошкільного навчального закладу» серед груп молодшого та середнього віку;

- 2014 р. – І місце в районному етапі Всеукраїнського фестивалю дитячого театрального мистецтва;

- 2014 р. – І місце в районному етапі Всеукраїнського огляду – конкурсу на кращий стан фізичного виховання серед дошкільних навчальних закладів;

- 2014 р. – ІІІ місце у обласному етапі Всеукраїнського огляду – конкурсу на кращий стан фізичного виховання серед дошкільних навчальних закладів;

- 2014 р. – « високий рівень організації харчування в дошкільному навчальному закладі» районний огляд конкурс на кращий стан організації харчування дітей району у 2014 р.

З метою систематизації та поширення наявного досвіду, кращих педагогічних надбань, знайомства з творчим пошуком педагогів, систематично проводяться різні форми роботи : творчі звіти, виставки творчих здобутків , відкриті заняття ,дня відкритих дверей, та плідно працює консультативний пункт для батьків «Єдина родина».

Всі приміщення закладу, їх обладнання та оснащення, знаходяться в задовільному (робочому) стані. Щорічно проводиться їх обстеження і складаються відповідні акти. Акти дозволяють використовувати приміщення, обладнання та оснащення впродовж усього навчального року. Приміщення оформлені з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

Адміністрацією ДНЗ приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори систематично оновлюються та поповнюються сучасними пластиковими стендами. Подвір’я ДНЗ завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються працівниками і вихованцями ДНЗ .

За планом, який щорічно складається адміністрацією ДНЗ, відбувається косметичний ремонт гральних, спальних, туалетних приміщень, музичної зали, ремонт і модернізація гральних меблів, ремонт прального та сантехнічного обладнання, заміна ламп, ремонт фасаду, та оновлення обладнання на спортивному майданчику. Багато позитивних змін відбулося в продовж п’яти років в зміцненні матеріально-технічної бази ДНЗ.

Адміністрація та колектив нашого садочку разом з батьками наших вихованців докладають всіх зусиль для створення комфортної атмосфери і психологічного благополуччя усіх дітей здатних к співіснуванню в колективіоднолітків, а також к створенню цікавих справ, які разом з дітьми придумують і реалізовують дорослі. Сподіваюсь, що в результаті співпраці усіх дорослих щоденне життя наших вихованців буде цікавим та насиченим.

Кiлькiсть переглядiв: 346

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.