Звіт про роботу керівника районного Ресурсного центру вчителів іноземних мов Богдан Людмили Олександрівни

/Files/images/Богдан Л..png Я, Богдан Людмила Олександрівна, маю повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю учитель англійської та німецької мови, працюю в Цюрупинській гімназії учителем англійської мови з 1998 року, маю кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», підтверджену рішенням атестаційної комісії ІІ рівня від 08 квітня 2010 року та педагогічне звання «учитель-методист», присвоєне рішенням атестаційної комісії ІІ рівня від 08 квітня 2010 року.

У травні 2014 року підвищила кваліфікацію в КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти » як вчитель англійської мови та виконала випускну роботу з теми «Роль електронних навчальних засобів в організації самостійної роботи учнів з англійської мови». Пройшла навчання і отримала сертифікат з програми «Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах ЗНЗ», червень 2012 р.

Основним завданням сучасної школи є розвиток гармонійно цілісної особистості, де у центрі уваги – учень з його обдарованістю, здібностями, потенційними можливостями. Тому свою діяльність як вчителя іноземної мови спрямовую на реалізацію проблеми «Розвиток творчої та соціально активної особистості учня засобами англійської мови».

Головні завдання моєї педагогічної діяльності:

-формування комунікативної компетенції учнів, їх здатності і готовності здійснювати іншомовне міжособистісне спілкування;

-створення оптимальних умов для розвитку інтелектуальної, соціально активної, творчої особистості засобами англійської мови;

-організація самостійної роботи учнів на уроках та позаурочній діяльності.

/Files/images/Богдан Л. 1.png Підвищення ефективності навчання безпосередньо залежить від доцільності добору і використання різноманітних інноваційних технологій, методів та форм навчання, які оптимально відповідають поставленій меті розвитку особистості. У своїй діяльності активно використовую та поширюю у професійному середовищі інноваційні освітні методики й технології (технологія інтерактивного навчання, технологія проблемного навчання, технологія «Діалог культур», інформаційно-комунікаційна технологія, ігрова технологія, технологія проектної діяльності, здоров’язберігаюча технологія), володію широким спектром стратегій навчання, вмію продукувати оригінальні, інноваційні ідеї, застосовую нестандартні форми проведення уроків англійської мови (урок-екскурсія, урок-подорож, урок-реклама, відео-урок; урок-залік, урок-дискусія, урок-презентація, інтелектуальна гра), активно впроваджую форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують реалізацію компетентнісного підходу («Мозковий штурм», «Асоціативний кущ», «Множинний вибір», «Інтерв’ю», «Інформаційна прогалина», «Мультимедійні проекти», комунікативні вправи на ідентифікацію, диференціацію, програмування, виділення смислових віх, визначення теми та основної ідеї тексту тощо).

/Files/images/Богдан Л 2.png Ефективно використовую навчально-методичні комплекси з англійської мови британського видавництва: «Fairyland» (2 клас), «Real Life» (5 клас), «Solutions» (6,8,10-11 класи). Є співавтором програми факультативу «Мовленнєвий практикум з англійської мови» для учнів 8-11-х класів, яка схвалена районною навчально-методичною радою, 2012 р. Апробацію даної програми здійснено у 2012-2013, 2013-14 навчальних роках в 10, 11 класах (поглибленого вивчення англійської мови) та продовжується викладання в поточному році.

/Files/images/Богдан Л 3.png Стиль спілкування з учнями — демократичний. Зрозуміти здібності та можливості учнів, об'єктивно оцінити їх рівень знань – одне з моїх завдань. Така робота з учнями розвиває творчі здібності гімназистів, вчить їх мислити. Як наслідок — висока результативність, якість своєї праці Із 118 учнів, яких я навчаю, 86 учнів мають високий та достатній рівень навчальних досягнень, що складає 75% якості знань. Щороку мої випускники демонструють високі показники на ДПА та ЗНО.

Учень повинен мати навички вчитися самостійно, здобувати знання з різних джерел інформації, ґрунтуючись на вже отриманих, самостійним шляхом, оволодіти якомога більшою різноманітністю видів і прийомів самостійної роботи. У даному зв’язку особливу увагу приділяю можливості організації самостійної навчальної діяльності учнів із застосуванням інформаційно-комунікакійних технологій (ІКТ), серед яких важливого значення набувають електронні засоби навчання: сучасні словників, виданих закордонними видавництвами, такими, як Cambridge University Press, Oxford University Press, Pearson Longman Education, а також он-лайн словники ABBYY Lingvo та Multitrun; інтерактивні вправи на електронних носіях, що входять до навчально-методичних комплексів британських видавництв «Fairyland», «Solution», «Real Life»)

Створила власну систему роботи з обдарованими дітьми. Мої учні щороку стають призерами ІІ туру Всеукраїнських предметних олімпіад з англійської мови, переможцями та призерами Всеукраїнських конкурсів «Грінвіч» та «Пазл». Упродовж багатьох років є керівником гуртка «English fans», що діє в системі наукового товариства учнів «Шкільна Академія «Гармонія»».

Наполегливо розвиваю в собі навички учителя-експериментатора, дослідника. Розробила та запровадила науково-дослідницький проект з англійської мови для учнів 10 класів «Роль ономастичної лексики у розвитку національного колориту». У рамках районного педагогічного проекту «Електронний посібник з іноземної мови як ключове поняття електронного навчання та ефективний засіб організації самостійної роботи учнів» створила електронний посібник «British Literature» для учнів 10-11 класів, який презентувала на засіданні районної циклової комісії вчителів іноземних мов (березень 2013р.) У класах філологічного спрямування започаткувала проведення Веб-квестів з англійської мови з використанням Інтернет - ресурсів.

Постійно вдосконалюю педагогічну майстерність, підвищую фаховий і кваліфікаційний рівень. Керівник районного Ресурсного центру, активний член районної творчої групи, керівник методичного об’єднання вчителів іноземних мов гімназії. Передаю свій педагогічний досвід колегам через проведення відкритих уроків («Запрошуємо на пікнік» (2 клас), «Будь добрим господарем» (4 клас), «Родина, в якій ти живеш по обміну» (5 клас), «Талановиті українські підлітки та їх родини» (6 клас), «Чи легко бути відомим?» ( 8 клас), «Правила поведінки у школі в твоїй країні» (10 клас), «Охорона навколишнього середовища» та «Якби я правив світом/своєю країною…» ( 11 клас)), майстер – класів (майстер – клас для слухачів курсів вчителів іноземної мови при КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» з питання: «Роль електронних навчальних засобів в організації самостійної роботи учнів з англійської мови», квітень 2014) та участі у професійних конкурсах (Восьмий Всеукраїнський конкурс «Вчитель-новатор», грудень 2012р.), фестивалях (фестиваль шкільних Євроклубів району «Ми – різні, ми – рівні, ми - разом», січень 2011р., свято-подорож «Парад країн», березень 2013р.), науково-практичних конференціях (науково-практична конференція «Шляхи підвищення професійної компетентності вчителя іноземної мови як умова забезпечення якості іншомовної освіти», січень 2012р.), засіданнях районної навчально – методичної ради «Євроклуб – шлях до Європи зі школи. Про роботу шкільних Євроклубів Цюрупинського району за 2012-2014 роки», січень 2015р.).

Маю друковані роботи у фахових виданнях (районний методичний вісник «Освітянські горизонти Олешшя», № 6, 2011 р., стаття «Діяльність районного Ресурсного центру вчителів іноземних мов»; газета «Джерела», № 8 (305), 2012, стаття «Діяльність районного Ресурсного центру вчителів іноземних мов»; методичний збірник «Таврійський вісник», р., стаття «Роль ресурсного центру у підвищенні кваліфікації вчителів іноземних мов» №2, 2014р. та стаття «Роль електронних навчальних засобів в організації самостійної роботи учнів англійської мови» № 3, 2014 р.

Логічним продовженням уроку є позакласна робота з предмету, яка сприяє розвитку мотивації та творчих здібностей учнів. Беру активну участь у розробці та організації предметного тижня іноземної мови. Цікавими заходами стали країнознавчі вікторини, інформаційний дайджест про роль іноземних мов, інтелектуальні ігри, захист мультимедійних проектів країнознавчого характеру, гра-квест, театралізовані заходи до дня Святого Валентина тощо.

Як класний керівник 6-го класу багато уваги приділяю згуртуванню дитячого колективу, формуванню в учнів загальнолюдських якостей. З учнями будую відносини на принципах довіри, взаєморозуміння.

Кiлькiсть переглядiв: 283

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.