Методичні рекомендації «Організація роботи педагогів закладів дошкільної освіти в дистанційному режимі»

Дистанційний режим роботи, який ставить перед педагогами закладів дошкільної освіти непрості виклики, а саме: як організувати освітній процес в умовах карантину.

Найчастішими запитаннями педагогів є наступні:

- як сформувати плани роботи педагогів;

- яким чином звітувати;

- які форми та методи роботи використовувати, коли вихователь не може бути поруч з дошкільником.

Дистанційна (надомна) робота - це така форма організації праці, коли робота виконується працівником за місцем його проживання чи в іншому місці за його вибором, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця.

Дистанційне навчання – форма організації і реалізації освітнього процесу, за якою його учасники (об’єкт і суб’єкт навчання) здійснюють навчальну взаємодію принципово і переважно екстериторіально (тобто, на відстані, яка не дозволяє і не передбачає безпосередню навчальну взаємодію учасників віч-на-віч, інакше, коли учасники територіально знаходяться поза межами можливої безпосередньої навчальної взаємодії і коли у процесі навчання їх особиста присутність у певних навчальних приміщеннях закладу освіти не є обов’язковою. Як організувати дистанційну роботу, заклад вирішує самостійно, зважаючи на можливості учасників освітнього процесу.

Якщо заклад організовує дистанційну роботу для працівників, адміністрація передбачає ресурс, яким працівники будуть користуватися для обміну інформацією між собою та сім’ями, моделі планів роботи працівників та форм звітування (див. далі «Інструменти спілкування в дистанційному навчанні»).

План роботи — документ, що встановлює точний перелік намічених робіт (заходів), які повинні бути виконані. Рекомендуємо, щоб на час карантина в кожного педагога, був індивідуальний план роботи. У плані необхідно зазначати зміст роботи (робота з дітьми, з батьками, самоосвіта, організаційно-педагогічна тощо), термін та форму виконання (платформи та сервіси за допомогою, яких педагог буде взаємодіяти з учасниками освітнього процесу, а також сайти, якими педагог буде користуватися для самоосвіти та формування завдань для дошкільнят/батьків). Завдання для дошкільнят повинні подавати всі спеціалісти (вихователь, практичний психолог, музичний керівник, інструктор з фізичної культури) тому, необхідно внести зміни в орієнтовний розподіл організованої діяльності, узгодивши його з усіма педагогічними працівниками та довести до відома батьків. Завдання потрібно подавати в ігровій формі. Важливо, щоб педагог організовував зворотній зв’язок, використовуючи різноманітні платформи, щоб переконатися, чи засвоїли дошкільнята запропоновану тему/завдання. Визначаючи зміст планів педагогічних працівників, варто врахувати реалізацію завдань річного плану роботи. Пропонуємо провести заплановані заходи (семінар, майстер-клас, педрада, консультування) дистанційно, використовуючи запропоновані нижче сервіси та платформи.

Зі зразками планів можна ознайомитися на сайті «Всеосвіта». Зважте, що для дітей від 2 до 5 років встановлено ліміт ґаджетів - не більше однієї години екранного часу на день. Як стверджує Американська академія педіатрії, не має значення, чи це мультик, чи гра, чи корекційне заняття, яку ви підготували.

Звіт педагога — письмове повідомлення про виконання певної роботи.

Звіти бувають статистичні (цифрові) й текстові. Статистичні звіти пишуться на спеціальних, виготовлених друкарським способом бланках, текстові — на звичайному папері. Вихователь-методист аналізує та узагальнює звіти педагогів, а також щоб у звіті були посилання на підготовлені матеріали. Термін та моделі звітів визначаються наказом керівника закладу.

Зі зразком звіту також можна ознайомитися на сайті «Всеосвіта».

Для ефективної організації дистанційної роботи врахуйте поради:

1. Під час організації дистанційної роботи чітко дотримуватися нормативно-правового забезпечення з цього питання.

2. З метою забезпечення організації освітнього процесу та виконання освітніх програм використовувати інструменти онлайн-спілкування та електронні ресурси й веб-сервіси в синхронному та асинхронному режимі, веб-ресурси, розроблені педагогами, практикувати індивідуальні консультації та самостійне опрацювання матеріалу.

3. Інформувати всіх батьків здобувачів освіти про особливості освітнього процесу в період карантину.

4. Надати обов’язкові рекомендації педагогам щодо використання веб-ресурсів, послідовності виконання завдань, особливостей моніторингу тощо.

5. Для ефективного впровадження системи дистанційної роботи передбачити форми зворотного зв’язку (моніторингу) з учасниками освітнього процесу.

6. Використати можливість сайту закладу освіти через створення на ньому вкладки «Дистанційне навчання під час карантину» з розміщенням у ній інформаційних матеріалів та посилань на додаткові ресурси (відео, завдання, тести) та корисні ресурси для самоосвіти.

7. Розглянути можливість використання безкоштовного сервісу Google Classroom та/або безкоштовної, відкритої системи дистанційного навчання Moodle.

8. Створювати закриті спільноти в соціальних мережах (Вайбер /Телеграм/ Фейсбук /Інстаграм) за визначеними спільно з батьками, педагогами й здобувачами освіти принципами організації груп та правилами спілкування, навчання, тестування.

9. Використовувати інструменти спілкування в дистанційній роботі відповідно до наявного системотехнічного забезпечення (електронна пошта, форум, чат, відеоконференція, блог тощо).

10. Практикувати роботу через Skype, Zoom; підготовку завдань на самостійне опрацювання через платформи Kahoot, Quzizz, IDroo, Miro.

11. Використовувати рекомендації «Сервіси дистанційного навчання для вчителів» розроблені Міністерством та Комітетом цифрової трансформації України.

12. Пройти навчання на платформі “Дія. Цифрова освіта”, теми: "Тест на загальну цифрову грамотність","Цифрові навички для вчителів", "Базові цифрові навички. Сезон 3", "Карантин: он-лайн сервіси для вчителів", які допоможуть в організації дистанційної роботи.

Нормативно-правове забезпечення щодо організації

дистанційної роботи в закладах освіти

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) від 17.03.2020 № 530-ІХ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20/card3#Files.

Закон України “Про захист населення від інфекційних хвороб” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14.

Кодекс законів про працю України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08.

Постанова КМУ «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11.03.2020 №211 https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zapobigannya-poshim110320rennyu-na-teritoriyi-ukrayini-koronavirusu-covid-19.

ЗМІНИ, що вносяться до постанови КМУ від 11 березня 2020 р. № 211 (постанова КМУ від 02.04.2020 №255) https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrm020420ayini-vid-11-bereznya-2020-r-211.

Наказ “Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19” №406, від 16.03.2020 https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizacijni-zahodi-dlya-zapobigannya-poshirennyu-koronavirusu-s-ovid-19

Лист МОН і ЦК Профспілки освіти і науки України «Про умови та оплату праці працівників закладів освіти і науки в умовах карантину» від 17.03.2020 № 1/9-162, № 02-5/202 https://osvita.ua/legislation/other/71778/

Лист МОН «Щодо оплати праці працівників закладів освіти під час призупинення навчання через карантин від 13.03.2020 № 1/9-161 https://mon.gov.ua/storage/app/media/13.03.2020/1_9-161.pdf

Лист МОН «Щодо проведення атестації педагогічних працівників у 2020 році в умовах карантину» від 27.03.2020 №1/9-179.

Посібник МОН «Організація дистанційного навчання в школі» (методичні рекомендації), травень 2020, А.Лотоцька, О. Пасічник.

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Для ефективної організації навчання здобувачів освіти закладів в умовах обмеження освітнього процесу рекомендуємо використовувати форми дистанційного навчання.

Дистанційне навчання – форма організації і реалізації освітнього процесу, за якою його учасники (об’єкт і суб’єкт навчання) здійснюють навчальну взаємодію принципово і переважно екстериторіально (тобто, на відстані, яка не дозволяє і не передбачає безпосередню навчальну взаємодію учасників віч-на-віч, інакше, коли учасники територіально знаходяться поза межами можливої безпосередньої навчальної взаємодії і коли у процесі навчання їх особиста присутність у певних навчальних приміщеннях навчального закладу не є обов’язковою).

Інструменти спілкування у дистанційному навчанні

Електронна пошта – це стандартний сервіс Інтернету, що забезпечує передавання повідомлень, як у формі звичайних текстів, які в інших формах (програмах, графіці, звуках, відео) у відкритому чи зашифрованому вигляді. У системі освіти електронна пошта використовується для організації спілкування викладача й учня, а також учнів між собою.

Форум – найпоширеніша форма спілкування викладача й учнів у дистанційному навчанні. Кожний форум присвячений будь-якій проблемі або темі. Модератор форуму (мережевий викладач) реалізує дискусію чи обговорення, стимулюючи питаннями, повідомленнями, новою цікавою інформацією. Програмне забезпечення форумів дозволяє приєднати різні файли певного розміру. Кілька форумів можна об’єднати в один великий. Наприклад, під час роботи малої групи учнів над проектом, створюються форуми для кожної окремої групи з метою спілкування під час проведення дослідження над вирішенням поставленого для даної групи завдання, потім – обговорення загальної проблеми проекту усіма учасниками навчального процесу (веб-конференція).

Чат – спілкування користувачів мережі в режимі реального часу, засіб оперативного спілкування людей через Інтернет. Є кілька різновидів чатів: текстовий, голосовий, аудіовідеочат. Найбільш поширений текстовий чат. Голосовий чат дозволяє спілкуватися за допомогою голосу, що під час вивчення іноземної мови у дистанційній формі є важливим моментом. В освітніх цілях за необхідності можна організувати спілкування в чатах з носіями мови. Це реальна можливість мовної практики, яка проводиться у рамках запропонованої для дискусії проблеми, сумісної проектної діяльності, обміну інформацією.

Відеоконференція – це конференція реального часу в on-line режимі. Вона проводиться у визначений день і в призначений час. Для якісного проведення відеоконференції, як і телеконференції, необхідна її чітка підготовка: створення програм (цим займається мережевий викладач), своєчасна інформація на сайті і розсилка за списком (виконує педагог-куратор). Відеоконференція – один із сучасних способів зв’язку, що дозволяє проводити заняття у «віддалених класах», коли учні і викладач знаходяться на відстані. Отже, обговорення й прийняття рішень, дискусії, захист проектів відбуваються у режимі реального часу. Викладач і учні можуть бачити один одного, викладач має можливість супроводжувати лекцію наочним матеріалом.

Блог. Це форма спілкування, яка нагадує форум, де право на публікацію належить одній особі чи групі людей. В Інтернет-курсі з мови технології блогу можна використовувати під час навчання у колективі. Наприклад, автор (один учень чи їх група) виконав певне завдання (твір, есе), яке розміщується на сайті свого мережевого щоденника (блогу), потім автор блогу дає можливість іншим учням прочитати і прокоментувати розміщений матеріал. У учнів з’являється можливість обговорення й оцінки якості публікації і коментарів іноземною мовою, що сприяє розвитку мовленнєвих навичок.

Середовище Classroom дозволяє організувати онлайн навчання, використовуючи відео, текстову та графічну інформацію, різні додатки Google. Вчитель має можливість контролювати, систематизувати, оцінювати діяльність, переглядати результати виконання вправ, застосовувати різні форми оцінювання.

Соціальні мережі та Viber дозволяють створювати закриті групи, чати, обговорення тем, завдань, проблем, інформації.
Кiлькiсть переглядiв: 188

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.